Klíma

Do akej miery dbáte na spotrebu vody?

Vieme, aká je voda vzácna, a preto sme sa rozhodli, že s týmto zdrojom budeme zaobchádzať obzvlášť šetrne.Najviac vody momentálne ušetríme vďaka použitiu Cotton made in Africa, pretože pri jej pestovaní je povolené používať á len dažďovú vodu. To ušetrí cca 2000 litrov vody na kilogram bavlny. Okrem toho chceme v najbližšej dobe zrealizovať ďalšie ukážkové projekty zamerané na úsporu vody.

Jeden z týchto projektov práve vzniká: spolu s našimi partnermi sme založili jeden podnik vo Vietname - zvaný CleanDye. V ňom budú v budúcnosti použité revolučné metódy farbenia: naše produkty budú farbené s CO2 namiesto vody. Tým ušetríme cca 25 litrov vody na jedno tričko a použité CO2 je do 95% znovu použiteľné. Okrem toho sa tým vyhneme použitiu procesných chemikálií. To je trojnásobný prínos pre životné prostredie.

Pre nás nie je revolučná len technológia, ale aj fakt, že sme po prvýkrát investovali priamo do dodávateľského reťazca. Ako podielnik novovybudovanej fabriky môžeme priamo uplatniť naše vysoké požiadavky a štandardy a rozvíjať ich vlastným tempom.

Ako môžu Vaši dodávatelia obmedziť CO2?

Napríklad pomocou CPI2

CPI2 je iniciatíva podnikov s cieľom znížiť spotrebu energie aj u našich dodávateľov a tým chrániť klímu. CPI2 ponúka fabrikám možnosť výrazne znížiť vlastnú spotrebu. Tým môžu fabriky ušetriť podstatné náklady. A zmenšiť ich CO2 -ekologickú stopu. Základom CPI2 je online program, ktorý podporuje fabriky v efektívnejšej spotrebe a šetrení energie. Pre lepšiu klímu pre nás všetkých.

Ako zaručujete zodpovedné použitie chemikálií pri výrobe?

Pri niektorých produkčných krokoch vo výrobe textílií sú potrebné chemikálie, ako napríkald na zafarbenie, vybielenie alebo potlačenie materiálu. Pre nás je ale veľmi dôležité, aby použitie chemikálií nemalo negatívny vplyv na človeka a životné prostredie.

Preto už dlhé roky úzko spolupracujeme s našimi dodávateľmi pri na etablovaní manažmentu, ktorý uprednostňuje alternatívne riešenia a nepretržite redukuje vplyv chemikálií. Pri tom uprednostňujeme vlastné sily, teda "self assessments" (napr. modul chemikálií od CPI2) a rozsiahle školenia zamerané na správne a bezpečné zaobchádzanie s chemikáliami, pre zodpovedné odstránenie všetkých použitých látok, ale aj zásadné zníženie použitia chemikálií. Samozrejme kontrolujeme, či konečný produkt spĺňa všetky požiadavky.

Čím pomáhate u Vás v podniku našej klíme?

My zabraňujeme, znižujeme a zužitkovávame.

Aj u nás je ochrana životného prostredia a klímy samozrejmosťou. Našim princípom je zabraňovať, znižovať a zužitkovávať.

Pri práci sa snažíme zabrániť zbytočnej spotrebe energie a podľa možností nanovo zužitkovať čo najviac surovín.

Pretože len zabránením, znižovaním a zužitkovávaním môžeme spoločne chrániť naše životné prostredie a našu klímu.

Spravím to!

Objednajte si oblečenie len vo vašej veľkosti. Každé vrátenie objednávky znamená dodatočnú prepravu, ktorá zaťažuje naše životné prostredie.

nahor