Čo pre Vás znamená zodpovednosť?

Tell me

Veľmi veľa.

Otázka, či bonprix koná zodpovedne, sa dá rýchlo zodpovedať. Samozrejme, že áno. Možno viac, ako si myslíte. Byť cenovo výhodný a zároveň zodpovedný je pre mnohých ešte stále protiklad. Tomu rozumieme. To chceme zmeniť. Preto sa už roky angažujeme za férové spolunažívanie. V krajinách, kde sa naše produkty vyrábajú a samozrejme aj v našom podniku. Pretože pre nás je podnikateľská činnosť úzko spojená so zodpovednosťou.

Ako súčasť spoločnosti Otto Group sa riadime celospoločensky sformulovanými, ambicióznymi cieľmi dlhodobej udržateľnosti v rámci rozsiahleho manažmentu trvalo udržateľného rozvoja (zvaného „impACT“ ").My sme však tieto ciele dosiahli skôr, ako bolo plánované, a preto sme prijali ďalšie, z toho vyplývajúce ciele, ktoré zodpovedajú našim ambíciám v oblasti udržateľnosti a robia nás ešte zodpovednejšími. Cr-Strategie der Otto Group ( V našej novej bonprix stratégii pre dlhodobú udržateľnosť sú určené tri nadradené témy, do ktorých sú zaradené nami zostavené úlohy a nové ciele: produkty, partneri a procesy. Viac na túto tému sa dočítate v kapitole Stratégia. Na nasledujúcich stranách vám chceme predovšetkým predstaviť a vysvetliť, ako pracujeme a dosahujeme stanovené ciele a okrem toho podnietiť ďalšie témy. How we make...

nahor