Podporovanie

Podporujú vaši zamestnanci sociálne projekty?

Áno. Od založenia našej firmy v roku 1986 je spoločenské angažovanie sa dôležitou časťou našej podnikovej kultúry. Preto podporujeme taktiež našich spolupracovníkov pri pomáhaní iným ľuďom.

Uta Poser (Predsedkyňa predstavenstva bonhelp) a bonprix riaditeľ spoločnosti Rien Jansen a Dr. Marcus Ackermann pri návšteve v škole pre nepočujúcich v Tirupur.

Od roku 2001 sa zamestnanci z bonprix angažujú v projekte pre školu pre hluchonemých v južnej Indii. Škola poskytuje momentálne viac ako 350 deťom z veľmi chudobných sociálnych podmienok - medzi nimi je veľa sirôt - domov a vzdelanie. V Tirupur School for the deaf sa učia posunkovú reč, čítať, písať a všetko to, čo vyučujú aj iné školy. Vďaka dobročinným akciám a patronátom chceme tieto deti a túto mimoriadnu školu aj v budúcnosti naďalej podporovať

Detský hospic Sternenbrücke aj tento domov a jeho obyvatelia sú pre nás a našich spolupracovníkov v Hamburgu srdcovou záležitosťou. Od roku 2003 pomáha Sternbrücke ťažko chorým deťom a mládeži žiť život plný dôstojnosti až do smrti. Popri tom poskytuje Sternenbrücke podporu aj matkám, otcom, súrodencom, starým rodičom a priateľom. My im pri tom pomáhame.

Ako vzniklo vaše angažovanie sa pre včasné rozpoznanie rakoviny prsníkov?

Pretože šanca na vyliečenie rakoviny prsníkov je tým väčšia, čím skôr sa choroba rozpozná - a toto vedomie zachraňuje život. Pretože rakovina prsníkov, ktorá ročne postihne 70.000 nových pacientiek, patrí k najčastejším druhom rakoviny u žien v Nemecku, sme spoločne s Brustkrebs Deutschland e. V. začali činnosť na zvýšenie povedomia o individuálnom skríningu rakoviny prsníka. S módnou kolekciou "Pink Collection" chce bonprix zvýšiť povedomie o dôležitosti včastného rozpoznávania ochorenia. Z toho dôvodu sú do podprseniek všité etikety, ktoré vedome majú ich nositeľkám prekážať a obsahujú manuál na samovyšetrenie prsníkov. Tenor: "Rakovina prsníkov by ti nemala dať pokoj"!

Ako veľmi je dôležitá pre vás pracovná atmosféra?

Veľmi dôležité.

My v bonprix kladieme veľký dôraz na spokojnosť našich spolupracovníkov. Priateľské spoločenské spôsoby, otvorená a príjemná atmosféra a práca v tímoch sú pre nás veľmi dôležité.

Veľa našich spolupracovníkov sú matky a otcovia malých detí. Preto ponúkame flexibilnú pracovnú dobu. A preto, že sme časťou spoločnosti Otto Group, profitujú naši spolupracovníci taktiež z veľkej ponuky školení a z rozsiahleho zdravotníckeho manažmentu.

Ako sa angažujete pri ochrane životného prostredia v Hamburgu?

Áno - napríklad tým, že redukujeme množstvo odpadu a odpady recyklujeme. Aj u nás na ulici Haldesdorfer v Hamburgu je životné prostredie a ochrana klímy v popredí.

Snažíme sa znížiť alebo zrušiť nepotrebnú spotrebu energie pri práci a recyklovať čo najviac látok. Aj pri stravovaní myslíme na naše životné prostredie: s 'Klimatickým tanierom', ktorý na stôl prináša regionálne produkty. 'Klimatický tanier' je zdravý, z miestnych surovín a šetrí energiu. Ale aj my vieme: dá sa ešte viac. Preto sme si dali za cieľ, udržateľne premýšľať pri všetkých rozhodnutiach a vytvoriť 'Trvalo udržateľný areál'. To sa týka nielen spotreby vody a energie, ale aj sociálnych a zdravotných aspektov.

nahor