Pravidlá správania

Ťaháte všetci za jeden povraz?

Áno, máme také niečo ako kompas. Tým sa musia riadiť všetci, ktorí s nami spolupracujú.

V rámci spolupráce s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi sa zameriavame na určité predstavy a pevné zásady. Kto chce s nami a pre nás pracovať, musí ísť rovnakou cestou ako my. Náš takzvaný CODE OF CONDUCT (pravidlá správania) je založený okrem iného na zásadách dohôd organizácie International Labour Organization. Zachovanie ľudských práv je predpisom pre všetkých.

Zameriavame sa na bezpečné a zdraviu neškodné pracovné miesta pre všetky pracovníčky a pracovníkov, kontrolované pracovné doby, primerané mzdy, právo na slobodu zhromažďovania, ochranu životného prostredia a boj proti korupcii.

Za týmto cieľom môžeme ísť len všetci spolu.

Môžete zlepšiť pracovné podmienky?

Áno, to robíme.

O dodržanie "Code of Conduct" [Pop up10] a nepretržité zlepšovanie pracovných podmienok sa postará náš sociálny program. To znamená konkrétne: chceme vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné miesta vo fabrikách našich dodávateľov, upraviť pracovné doby, vyplácať primerané mzdy, zabezpečiť slobodu zhromažďovania, organizovania a uvoľnenie taríf, vylúčiť detskú a nútenú prácu.

Za týmto účelom sa konajú pravidelné kontroly (takzvané audity) v našich dodávateľských podnikoch. Na základe získaných výsledkov je možné vypracovať nevyhnutné opatrenia. Dodatočne ponúkame školenia a workshopy. Aj tie pomáhajú ďalej zlepšovať pracovné podmienky. Až vtedy, keď máme k dispozícii doklady o dodržaní aspoň minimálnych sociálnych štandardov, môžu dodávatelia pre nás produkovať. V našej celospoločenskej databanke je možné transparentne sledovať aktuálny status štátus a včas identifikovať nutnosť jednania. Okrem toho si dávame v tejto súvislosti záležať na rozvoji dodávateľov a investujeme do rozsiahlych kvalifikačných programov. Spoločnosť Otto Group prevezme všetky náklady za tento desaťmesačný program, ktorý má umožniť fabrikám a pracovníkom, aby porozumeli požiadavkám a prebrali zodpovednosť za zavedenie opatrení. Dlhodobé, strategické partnerstvo s našimi dodávateľmi je pre nás veľmi dôležité - pretože len spoločne dokážeme niečo dosiahnuť. Do roku 2017 sa na našom kvalifikačnom programe zúčastnilo cca 240 fabrík.

Čo iné ešte patrí k Vášmu sociálnemu programu?

Spoločnosť Otto Group (ku ktorej patrí aj bonprix) sa podieľa na iniciatívach medzinárodných organizácií, aby sme zdôraznili význam sociálnych noriem na celom svete.

Napríklad ako člen združenia BSCI , ku ktorému momentálne patrí viac ako 1.500 firiem z celého sveta. Cieľom BSCI je neustále zlepšovanie pracovných podmienok v globálnom hodnotovom reťazci. Na to existujú nezávislé kontroly (takzvané Audits) v našich dodávateľských oblastiach.

Spoločnosť Otto Group podpísala spoločne s medzinárodnými organizáciami dohodu o bezpečnosti budov a protipožiarnej ochrane pre textilné fabriky v Bangladéši:

Aby mali ľudia, ktorí vyrábajú naše produkty, bezpečné pracovné miesta.

Krajčírka spracováva bavlnu (CmiA, Západná Afrika) © Paul Hahn
Čo presne obsahuje "Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh"?

Cieľom tejto dohody sú bezpečné a zdraviu neškodné pracovné miesta pre všetkých pracovníkov textilných fabrík v Bangladéši.

Spoločnosť Otto Group spoluvytvárala a podpísala  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. (Dohoda o bezpečnosti budov a protipožiarnej ochrane v Bangladéši), ktorá bola vyvinutá ako reakcia na zrútenie fabriky Rana Plaza v Bangladéši v roku 2013. Cieľom tejto dohody sú bezpečné a zdraviu neškodné pracovné miesta pre pracovníčky a pracovníkov.

"Accord" obsahuje záväzné, uplatniteľné a transparentné pravidlá pre nezávislé inšpekcie s výsledkami, ktoré sú sprístupnené verejnosti. Opatrenia obnovy sú povinné a medzinárodní odberatelia prevezmú časť nákladov.

Ako kontrolujete pracovné podmienky u vašich dodávateľov?

Pri zvýšení sociálnych štandardov u všetkých našich dodávateľov sa orientujeme podľa uznávaných noriem.

Spoločnosť Otto Group - ku ktorej patrí bonprix - je napríklad zakladajúcim členom organizácie BSCI, ktorá dnes združuje viac ako 1.500 firiem z celého sveta. Okrem toho akceptujeme overovanie podľa medzinárodnej normy SA8000. Navyše sme v Otto Group vyvinuli vlastnú normu, ktorá môže byť aplikovaná na celom svete.

Ste súčasťou textilného zväzu?

Áno, sme jeho súčasťou.

Od júna 2015 je Otto Group členom zväzu pre trvalo udržateľný textil (textilný zväz) , ktorý bol založený spolkovou vládou. Cieľom zväzu, ku ktorému popri priemyselných spoločnostiach patria aj nevládne organizácie a politici, je kontinuálne zlepšovanie ekologických a sociálnych štandardov v rámci textilných reťazcov tvorby hodnôt. Otto Group podporoval myšlienku zväzu už od začiatku a zúčastňuje sa aktívne na vytváraní cieľov a aktivít.

nahor