Stratégia

Ako sa postaráte o to, aby bol váš podnik ešte udržateľnejší?

Bez pochýb: ako časť nášho sveta, ktorého rezervy používame, aby sme boli úspešní, sme zodpovední za ich ochranu - vo veľkom ako aj v malom.

Našou ambíciou je zlepšovať sa a nepretržite rozvíjať to, , čo sme doposiaľ dosiahli. To zobrazuje aj naša stratégia, ktorá sa riadi „meet & exceed” metódou. Meet & exceed opisuje súlad dneška a zajtrajška. Kde sa nachádzame dnes a kde by sme mohli byť zajtra? Za ktorými cieľmi ideme dnes a ktoré sa logicky nasledujú? Alebo ešte konkrétnejšie: v ktorých procesoch sa nachádza potenciál alebo zjavné riziko pre človeka a životné prostredie a čo treba dať ako prvé do pohybu, aby sme tieto riziká minimalizovali? Aby sme to systematicky preskúmali, zobrali sme si na pomoc impACT proces zo spoločnosti Otto Group: identifikujeme a uprednostňujeme témy, vyvíjame opatrenia a realizujeme ich pod menom našej prvej vlastnej udržateľnej stratégie v bonprix. Aktuálne CR-ciele spoločnosti Otto Group naďalej zohľadňujeme. Avšak rozširujeme náš obzor a dopĺňame naše ambiciózne ciele.

Toto je teda pre nás dôležité: naše zámery, kroky a našu činnosť v releventných oblastiach nepretržite reflektovať, a tým identifikovať a znižovať riziká, ale aj adaptovať našu stratégiu tam, kde si to príslušné zmeny vyžadujú. Na mnohých miestach sa nám podarilo dosiahnuť pokroky a v súvislosti s nimi chceme systematicky vyvíjať ďalšie udržateľné aspekty. Za týmto účelom sme identifikovali tri oblasti našej pozornosti: produkty, procesy a partneri. Na dosiahnutie našich cieľov v týchto oblastiach , komunikujeme transparentne a jednoducho. Preto môžeme všetky vaše otázky o udržateľnosti v našom podniku zodpovedať jasným: „How we make...”. „How we make” opisuje, ako v bonprix robíme naše produkty, procesy a partnerstvá ešte udržateľnejšími. Pretože to, ako sa dnes rozhodneme, ovplyvní náš život zajtra. Prečítajte si túto stránku a dočítajte sa, ako v bonprix náš podnik robíme ešte udržateľnejším!

Konkrétne chceme v budúcnosti aj okrembavlneného sortimentu vyrábať udržateľnú módu a etablovať eko-štandard pri výrobe topánok. S naším chemickým manažmentom podporujeme už teraz naších dodávateľov pomocou školení napríklad o manipulácii s chemikáliami a ich likvidácii. To chceme rozvíjať ďalej.

Produkty: naše ciele

Chceme naše procesy spraviť ešte udržateľnejšími. V súvislosti s tým v našom sídle v Hamburgu krok za krokom budujeme „Udržateľný kampus“ a naše obaly a prepravu našich produktov optimalizujeme tak, aby sme v budúcnosti spotrebovávali výrazne menej zdrojov. Predsavzali sme si, že budeme aplikovať procesy priamo do nášho dodávateľského reťazca, aby sme šetrili vzácnym zdrojom vody. Jeden z troch projektov začína práve teraz: farbenie bez vody s naším novým Joint venture CleanDye.

Procesy: naše ciele

Nesieme zodpovednosť za spôsob, akým naše produkty vznikajú. Máme vysoké požiadavky na našich partnerov a ich pracovné a výrobné podmienky. Naša pozornosť sa zameriava od získavania surovín, ako napríklad bavlny, až po krajčírstvo. To je naša komplexná metóda, ktorá zahŕňa všetky sociálne, ekologické a ekonomické aspekty. Len spoločne s našimi partnermi je možné pozorovať celý dodávateľský reťazec a identifikovať, kde sa nachádzajú riziká. A len spoločne môžeme tieto riziká znížiť. Pre nás je partnerstvo dôležitým prvkom nášno úspechu!

Partner: naše ciele

  • spoločne s našimi dodávateľmi ukážeme, ako funguje príkladová udržateľná produkcia, ktorá zahŕňa ekologické, sociálne a ekonomické aspekty,
  • poločne s piatimi z našich najdôležitejších dodávateľov zlepšíme prehľad v relevantnom predreťazci, aby sme na základe toho znížili riziká pre človeka a životné prostredie
  • vyvíjame proces na odhalenie a podanie informácií pre relevantné predreťazce.
nahor