Aké máte požiadavky na výrobu vašich produktov?

Tell me

Veľmi vysoké - pretože len tak môžeme pri výrobe a transporte našich produktov rovnako chrániť človeka a prírodu!

Robíme mnohé pre to, aby sme šetrili zdroje a obmedzili škodlivé emisie nášho dodávateľského reťazca. Spoločne s našimi partnermi investujeme do inovačných výrobných metód a snažíme sa naše transportné cesty stále optimalizovať. A pretože je ľahšie niektoré ciele dosiahnuť spoločnými silami, spoločnosť Otto Group je členom rôznych iniciatív pre trvalú udržateľnosť, ako napr. členstvo v textilnom spolku.

Tell me more...

Kliknite na otázku, aby ste sa dozvedeli viac o našich aktivitách z oblasti životného prostredia, manažmente dodávateľského reťazca a našom členstve v textilných spolkoch.

Ako zaobchádzate s našimi prírodnými zdrojmi?Prírodné zdroje
Ako môžu Vaši dodávatelia obmedziť CO2?Klíma
Môžete znížiť emisie CO2?Preprava tovaru
Obrázok dopravných ciest z vtáčej perspektívy © shutterstock, fotograf: AlexKol Photography
nahor