Akciu predlžujeme! 10% zľava + poštovné zadarmo! Len do 26.01.2022! Kód akcie: 2224

Dozvi sa viac o "Cotton made in Africa" (CmiA), iniciatíve Aid by Trade Foundation

Nasa zodpovednost partner1

Cieľ tejto iniciatívy

Cieľom iniciatívy Cotton made in Africa je zlepšiť pracovné a životné podmienky subsaharských farmárov bavlny a pracovníkov odrzňovacích závodov, ochrana prostredia, no takisto aj vytvorenie transparentnosti v textilnom dodávateľskom reťazci. Táto iniciatíva už spája okolo 900,000 drobných farmárov.
Nasa zodpovednost partner2

Koncept našej iniciatívy

Cotton made in Africa (CmiA), iniciatíva nadácie Aid by Trade Foundation, bola založená v roku 2005 ako nezávislá iniciatíva hamburského podnikateľa, prof. Dr. Michaela Otto. Riadi sa zásadným princípom pomoci svojpomocou prostredníctvom školenia a obchodu.
Nasa zodpovednost partner3

Kritériá iniciatívy

Kritériá CmiA štandardu zahŕňajú tak ako ekologické, sociálne, tak aj ekonomické aspekty pestovania bavlny a odzrňovania. Obšírny katalóg usmernení zaručuje, že bavlna je pestovaná a spracovaná v súlade s princípmi udržateľného rozvoja.

Fakty a čísla týkajúce sa Cotton made in Africa

Vyhlásenia drobných farmárov z Afriky

Nasa zodpovednost partner6 Sabina a PaulFarmári bavlny pre Cotton made in Africa so svojim synom Johannom.
  • Farmári bavlny pre Cotton made in Africa so svojim synom Johannom.
"Na začiatku sme rozmýšľali, či [biologické pesticídy] skutočne fungujú. Teraz sme veľmi spokojní. S pomocou biopesticídov sme boli schopní lepšie chrániť našu bavlnu pred škodcami a vďaka tomu mať hojnejšiu úrodu na konci sezóny než rok predtým."
Nasa zodpovednost partner7 MiriamFarmárka bavlny pre Cotton made in Africa.
  • Farmárka bavlny pre Cotton made in Africa
"Predtým, ako som spoznala CmiA, pestovala som bavlnu náhodným spôsobom, no teraz už poznám zásady správneho farmárčenia. Zvažujem, ako a kedy pripraviť pôdu na pestovanie bavlny, zasievam ju v tom správnom čase a dbám na to, aby mali rastiliny dostatok miesta na rast."

Spoločenský program spolupráce CmiA

Nasa zodpovednost partner8
V roku 2015 spustilo Spoločenstvo CmiA niekoľko programov spolupráce. Podporuje projekty v oblasti vzdelávania, zdravia, rozvoju žien, ochrany životného prostredia a prírody v regiónoch, v ktorých je pestovaná bavlna CmiA. Výhody spoločenského programu spolupráce CmiA Drobní farmári a ich rodiny sú bezprostredne zapojení do projektov, ktoré im pomáhajú a dostávajú podporu v oblastiach, ktoré môžu výrazne zlepšiť kvalitu ich života.

Výhody spoločenského programu spolurpáce CmiA

Nasa zodpovednost partner9
Drobní farmári a ich rodiny sa priamo účastnia na formovaní projektov a dostávajú podporu v oblastiach, ktoré majú významne prispieť k zlepšeniu kvality ich života.
Nasa zodpovednost partner10
Patrneri podporujúci tento program priamo prispievajú k zlepšeniu životných podmienok vidieckych spoločenstiev a s pomocou prostriedkov na hodnotenie môžu sami posúdiť efektivitu ich spoločenského a ekologického angažovania sa.
Nasa zodpovednost partner11
Všetci zapojení do tohto projektu vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu v oblastiach Afriky, kde sa pestuje bavlna.