Sme otvorení novým návrhom, zo srdca prijmeme konštruktívnu kritiku. Ak chcete svoje pripomienky uviesť anonymne alebo sa skrátka chcete podeliť so svojimi myšlienkami, týkajúcimi sa našej práce - smelo píšte! smelo píšte!

Kontakt: