Používaním web stránky bonprix užívateľ súhlasí s používaním súborov cookies spôsobom a na účely stanovené touto politikou.

Tento web internetového obchodu, ktorý patrí bonprix a je ním riadený, využíva svoje súbory cookies ako aj súbory tretích strán s cieľom poskytovať služby na konkurencieschopnej úrovni vrátane personalizácie poskytnutých informácií.

Súbory cookies, odosielané prostredníctvom webu bonprix, využívame na:

  • Personalizovanie ponuky obchodu prostredníctvom využitia odporúčaní a ukladania informácií o preferenciách ako aj produktoch, o ktoré má užívateľ záujem.
  • Zhromažďovanie anonymných štatistík o návštevách a spôsobe navigácie na webe. Takto zhromaždené údaje prispejú k zdokonaleniu webu a budú smerovať k atraktívnemu obsahu.
  • Nasmerovanie zaujímavých reklám, ktoré splnia očakávania a potreby užívateľa.
  • Identifikovanie všetkých zariadení a prehliadačov užívateľa, používaných pri návšteve webu.

 

Súbory cookies, odoslané webom bonprix, nikdy neslúžia na identifikáciu totožnosti užívateľa. Web bonprixu používajú  aj súbory cookies tretích strán, ako Laboratórium GmbH, Facebook, Google, Hurra Communications GmbH, ktoré slúžia na zber anonymných súhrnných štatistík a smerovanie reklamy. Podrobné informácie o používaní súborov cookies tretích strán možno nájsť na ich webových stránkach.

Užívateľ webu môže zrušiť službu cookies úpravou nastavenia svojho prehliadača. Zrušenie obsluhy súborov cookies môže mať za následok poruchu na webe, môže tiež zabrániť personalizácii ponuky  obchodu pre potreby užívateľa.