Podmienky nákupu bonprix

Zákazník pri nákupe dostane bezplatne katalóg s novou ponukou.

Objednávky

Objednávky prijímame:

  • cez internet na www.bonprix.sk
  • telefonicky: 02 32 39 39 39
    v pondelok – piatok od 7. do 20. hod., v sobotu od 8. do 19. hod.
  • faxom 0232262626
  • písomne na objednávkovom formulári, ktorý sa nachádza v katalógu, na adrese bonprix, P.O. Box 3, 011 23 ŽILINA

Objednaním tovaru zákazník akceptuje ponuku a súhlasí s obchodnými podmienkami firmy bonprix. Bonprix neodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky na realizáciu.

 

Ceny

Ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH.

Zákazník má nasledujúce možnosti úhrady ceny, uvedenej  na webových stránkach alebo v katalógu: kreditnou kartou, na dobierku alebo poukážkou, ktorej hodnotu použije na objednané produkty. Hodnota poukážky nemôže pokrývať náklady na dopravu, ani iné poplatky bonprixu. Odpočítanie hodnoty poukážky od ceny produktov nasleduje automaticky.  

K cene je potrebné pripočítať náklady na doručenie tovaru

  • 2,99 € pri voľbe platby vopred kartou a doručení Slovenskou poštou (na adresu) alebo pri vyzdvihnutí zísielky na pošte (na poštu).  Táto možnosť sa týka len objednávok z internetového obchodu bonprix.sk.
  • 3,99 € v prípade platby na dobierku, pri doručení zásielky Slovenskou poštou (na adresu) alebo pri vyzdvihnutí zásielky na pošte (na poštu). Vybrať si ľubovoľné pracovisko pošty je možné len pri objednávkach z internetového obchodu bonprix.sk

Pri voľbe platby vopred kartou bude objednávka prijatá na realizáciu v momente potvrdenia rezervácie  dostatočných finančných prostriedkov na bankovom účte zákazníka. 

 

Odoslanie tovaru

Odoslanie tovaru sa uskutoční do 4-5 pracovných dní od prijatia objednávky, okrem prípadu, že pri objednávaní bol uvedený iný termín dodania.

Odoslanie tovaru sú realizované v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, až do vyčerpania zásob. V prípade veľkého množstva objednávok niektoré výrobky môžu byť doručené osobitnou zásielkou v neskoršom termíne, v priebehu  3-4 týždňov odo dňa prijatia objednávky. Odoslanie tovaru je obmedzené pre územie Slovenska.

Náklady na dopravu sú započítané len raz pri hlavnej dodávke aj vtedy, ak objednávka bude realizovaná po častiach. Termín realizácie objednávky sa môže predĺžiť z dôvodov, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť.

Vyhradzujeme si právo na priebežné zmeny v cenách tovarov, ktoré sú v ponuke, ako aj vo výške nákladov na dopravu, pričom tieto zmeny neovplyvňujú práva osôb, ktoré si objednali tovar pred uskutočnením týchto zmien.

 

Právo na vrátenie tovaru (právo odstúpiť od zmluvy)

Garantujeme právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu. Od dohody je možné odstúpiť do 100 dní od obdržania zásielky. Lehota 100 dní je dostatočná na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Pre dodržanie 100-dňovej lehoty na podanie oznámenia o odstúpení od zmluvy stačí zaslať oznámenie pred uplynutím tejto lehoty na adresu bonprix, P.O. Box 3, 011 23 ŽILINA. Vrátenie vzájomného prospechu zmluvných strán sa uskutoční neodkladne, najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy bonprix prevezme vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy o predaji.

Bonprix môže zadržať výplatu platby od kupujúceho až do vrátenia zásielky alebo doručenia dokladu o jej vrátení v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu bonprix, P.O. Box 3, 011 23 ŽILINA. Tovar ponúkaný ako súprava, je potrebné odoslať kompletne. Zákazník môže využiť doklad pre vrátenie tovaru, ktorý je priložený k faktúre, alebo vyplniť náhradný doklad, ktorý si môžete stiahnuť z internetovej stránky bonprixu. Od 1.2.2016 banky zaviedli zmeny v platobnom styku, platí len IBAN účet. Prosíme o uvedenie čísla bankového účtuvo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania so zakúpeným tovarom (napríklad skúšanie alebo kontrola tovaru). V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže bonprix účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

Prosíme, aby ste dodržali stanovený termín vrátenia tovaru. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná poštovou poukážkou, bankovým prevodom na účet alebo vo forme bonusu, ktorý bude možné použiť na budúce nákupy v prípade, ak si zákazník vyberie túto formu vysporiadania pohľadávky za vrátený tovar. Nie je možná výmena vráteného tovaru za iný. 

V prípade, ak Bonprix nedodá všetok objednaný tovar do 30 dní, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy s okamžitou platnosťou.

 

Záruka (reklamácia)

Bonprix vynakladá maximálne úsilie na to, aby tovar, doručený zákazníkovi, bol bezchybný a zodpovedal zadanej objednávke.    Bonprix zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou. Chybný tovar zasielajte na adresu bonprix, P.O. Box 3, 011 23 Žilina spolu s popisom nedostatkov a identifikačnými údajmi zákazníka.  Reklamačný formulár môže byť do bonprix zaslaný ľubovoľnou formou, jeho odoslanie zároveň s reklamovaným tovarom môže urýchliť  vybavenie reklamácie.

Ak je požiadavka opodstatnená, bonprix uhradí reklamujúcemu aj náklady vzniknuté pri dodaní reklamovaného tovaru na základe dokladu, ktorý reklamujúci predloží. Ak takýto doklad neposkytne, bude mu uhradená suma vo výške najlacnejšej dodacej možnosti, akú bonprix ponúka. 

Aby bolo možné využiť mimosúdne riešenie sporov v súlade s článkom č. 14.1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21.05.2013, Bonprix uvádza odkaz na platformu ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

bonprix sp. z o.o.
ul. Lodowa 101

93-232 Łódź, POLAND
NIP: 728-013-24-90
KRS 0000114651
REGON 006470422