Informácia o ochrane osobných údajov bonprix.sk

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti bonprix s.r.o so sídlom v Lodži (93-232) Ul. Lodowa 101, zapísanej v Národnom súdnom registri Obvodným súdom Lodž-Śródmieście v Lodži XX, na Hospodárskom oddelení Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000114651

Ochrana údajov je vecou dôvery a vaša dôvera a ochrana vášho súkromia sú pre nás dôležité. Preto vám spoločnosť bonprix s.r.o („bonprix” a/alebo „my” a/alebo „zodpovedný subjekt”) nižšie prináša údaje o ochrane údajov ako aj o spracúvaní osobných údajov v našom online obchode a našej aplikácii v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej GDPR) a zákon zo dňa 10.05.2018 o ochrane osobných údajov (Z.z.2018.1000).

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali naše pravidlá ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na posta@bonprix.sk

Obsah

1. Meno a kontakt na správcu údajov
2. Kontaktné údaje na kontrolórov ochrany údajov
3. Účely spracúvania údajov, právne dôvody a oprávnené záujmy, sledované správcom alebo treťou stranou a kategórie príjemcov
3.1. Uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy
3.1.1. Spracovanie údajov pri uzatváraní zmluvy
3.2. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely (bez súborov cookies/sledovania)
3.2.1. Reklama poštou
3.2.2. E-mailová reklama na podobné tovary a služby
3.2.3. Informačný newsletter
3.2.4. Prieskum trhu a verejnej mienky
3.2.5. Právo namietať, odvolať
4. Online prítomnosť a optimalizácia webovej stránky (pomocou súborov cookies), vrátane súhlasu
4.1. Súbory cookies – všeobecné informácie a požiadavky na udelenie súhlasu
4.2. Možnosti zásahu/nastavenia prehliadača
4.3. Správa súhlasov
4.4. Súhlas s používaním určitých online služieb/zhromažďovanie údajov na sledovanie
4.4.1. Technické súbory cookies/nevyhnutné (nie je potrebný súhlas)
4.4.2. Súhlas so súbormi cookies na analýzu
4.4.3. Súhlas s používaním cookies na marketingové účely
5. Marketing na sociálnych sieťach a doplnky sociálnych sietí
5.1. Marketing na sociálnych sieťach
5.2. Doplnky sociálnych sietí
5.2.1. Facobook „Zdieľať"
5.2.2. Pinterest "Pin-it
6. Ochrana vašich údajov v zákazníckom účte/MyAccount
6.1. Všeobecné údaje o zákazníckom účte/MyAccount
6.2. Ochrana zákazníckeho účtu
6.3. Varovanie pred falošnými e-mailami (spoofing), spamom a phishingom
7. Kontaktujte nás
8. Názory zákazníkov/komentáre
9. Platby
9.1. Všeobecne
9.2. Computop
9.3. PayU
9.4. Google Pay
10. Spracúvanie údajov na účely aplikácie
11. Príjemcovia spoza hraníc EÚ
12. Doba uchovávania
13. Práva vás ako dotknutej osoby
14. Podrobné informcie o právach používateľa

1. Meno a kontakt na správcu údajov

Toto vyhlásenie o chrane údajov sa vzťahuje na spracovania osobných údajov spoločnosťou

bonprix s.r.o so sídlom v Lodži (Poľsko) (93-232), Ul. Lodowa 101

tel 42 649 49 49

e mail : poczta@bonprix.pl

Manažment:
Dr. Kai Heck, Stefan Waschau, Tomasz Mróz

2. Kontaktné údaje na kontrolórov ochrany údajov

Nášho firemného kontrolóra ochrany údajov môžete kontaktovať na

bonprix, Spoločnosť s.r.o(93-232), Lodž, Ul. Lodowa 101, Poľsko

e-mail : dpo@bonprix.sk

3. Účely spracúvania údajov, právne dôvody a oprávnené záujmy, sledované správcom alebo treťou stranou a kategórie príjemcov

Ďalej podrobne uvádzame procesy spracúvania údajov, za ktoré zodpovedáme, usporiadané podľa účelu spracovania údajov a kategórií príjemcov.

3.1. Uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy

Na našej webovej stránke si naše produkty môžete objednať online.

3.1.1. Spracovanie údajov pri uzatváraní zmluvy

Ak sa zaregistrujete na jednej z našich webových stránok/aplikácie a/alebo s nami uzavriete inú zmluvu, budeme spracúvať údaje potrebné na uzavretie, plnenie alebo ukončenie zmluvy s vami. Ide o:

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná a dodacia adresa
 • E-mailová adresa
 • Informácie týkajúce sa fakturácie a platby
 • Dátum narodenia
 • Číslo telefónu
 • Informácie o zadaných objednávkach

Právnym základom je čl. 6, ods.1, písm. a) a b) GDPR, to znamená, že vy nám poskytujete údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napr. správa vášho zákazníckeho/používateľského účtu, plnenie predajnej zmluvy) medzi vami a nami. Podľa Občianskeho zákonníka sme povinní spracovať vašu e-mailovú adresu v prípade nákupu prostredníctvom našej webovej stránky/aplikácie, aby sme mohli zaslať elektronické potvrdenie objednávky (čl. 6, ods.1, písm. c) GDPR).

Pokiaľ vaše údaje nepoužívame na reklamné účely (pozrite nižšie 3.3.), údaje, zhromaždené za účelom plnenia zmluvy uchovávame po dobu platnosti zmluvy alebo do doby vypršania zákonnej alebo možnej zmluvnej záruky. Po uplynutí tejto doby uchovávame informácie v súlade s občianskym zákonníkom a daňovými zákonmi týkajúcimi sa zmluvného vzťahu, a to na obdobie stanovené zákonom. Počas tohto obdobia budú údaje opätovne spracúvané len v prípade kontroly zo strany daňových úradov ako aj pri uplatnení prípadných nárokov.

Nasledujúce spracovanie údajov je tiež nevyhnutné pri plnení kúpnej zmluvy prostredníctvom našej webovej stránky/aplikácie:

Vaše platobné údaje odovzdáme poskytovateľom platobných služieb, ktorých poveríme spracovaním platby (viac informácií nájdete v časti 10. Platby). Informácie o adrese doručenia poskytujeme nami povereným logistickým spoločnostiam a prepravným partnerom. Aby sme zaistili dodanie tovaru podľa vášho priania, odovzdávame vašu e-mailovú adresu prípadne telefónne číslo logistickej firme a/alebo prepravnému partnerovi. V prípade potreby vás budú kontaktovať pred doručením, aby sa s vami dohodli na podrobnostiach. Tieto údaje poskytneme len na príslušné účely a po doručení budú odstránené, pokiaľ naši poskytovatelia služieb nie sú povinní ich uchovávať z právnych dôvodov.

3.1.1.1. Služby call centra

Aby sme vám mohli poskytnúť kvalitný zákaznícky servis, spolupracujeme s externými poskytovateľmi komunikačných služieb. Aby mohli realizovať objednávky, odpovedať na otázky zákazníkov, majú prístup k nasledujúcim údajom: Meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, história objednávok, komunikačné údaje. Spracovanie údajov je v súlade s čl. 6, ods.1, písm. a), b), f)  GDPR.

So zameraním na kvalitu sporadicky zaznamenávame rozhovory. Informujeme vás však o tom priamo počas telefonického rozhovoru a poprosíme o súhlas. Nahrávanie rozhovorov bez vášho súhlasu nie je možné. Po ukončení vyhodnotenia budú záznamy odstránené, čo je v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR.

Údaje, získané počas rozhovoru, budú uchovávané len v Poľsku.

3.1.1.2. Platobné služby

Môžete si vybraťť z niekoľkých spôsobov spracovanie vašej platby. Okrem štandardných metód platby, ako napríklad platba vopred, platba na dobierku vám ponúkame možnosť platby kreditnou kartou ako aj okamžitý bankový prevod. Ak sa rozhodnete platiť kreditnou kartou alebo okamžitým prevodom, údaje o objednávke budú odoslané na spracovanie príslušnému poskytovateľovi platobných služieb. Právnym základom je čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR. (Viac informácií nájdete v bode 9. Platby ).

3.1.1.3. Odovzdávanie údajov poskytovateľom dopravných služieb

S cieľom doručiť objednaný tovar bonprix spolupracuje so: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Tejto dopravnej spoločnosti môžu byť za účelom doručenia objednaného tovaru ako aj oznámenia dodávky poskytnuté nasledujúce údaje: Meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Spracovanie osobných údajov je v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR.

3.1.1.4. Ostatné kategórie príjemcov

Okrem toho využívame služby ďalších externých partnerov, nevyhnutných pri poskytovaní služieb a realizácii zámerov. Externým partnerom poskytujeme osobné údaje, pokiaľ je to potrebné v rámci poskytovania služieb, (ide napr. o subjekty, ktoré vybavujú objednávky, poskytujú marketingové služby, zobrazujú reklamy v obsahovej sieti a/alebo webové stránky na porovnávanie cien).

3.1.1.4.1. Procesor

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu údajov. Spracovatelia nepoužívajú údaje na vlastné účely, ale spracúvajú ich iba v mene správcu údajov.

Príklad: Ak si kupujete tovar v bonprix, poskytnete bonprix okrem iného svoju e-mailovú adresu, aby sme vám mohli poslať potvrdenie objednávky. Bonprix je preto prevádzkovateľom údajov v rozsahu ich spracovania. Vašu e-mailovú adresu následne odovzdáme poskytovateľovi služieb. Ten vám odošle potvrdenie objednávky. Za týmto účelom poskytovateľ služieb spracúva vašu e-mailovú adresu v mene bonprix.

3.1.1.4.2. Poskytovateľ marketingových služieb

Výrobu reklamných materiálov, ako sú katalógy, informačné vestníky, e-mailingy zadávame rôznym dodávateľom (tlačiarne, marketingové agentúry, e-mailingové firmy). Prenos údajov sa uskutočňuje na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

3.1.1.4.3. Reklamné/afilačné siete

Okrem toho v prostredí marketingu využívame služby ďalších partnerov/dodávateľov, nevyhnutných pri poskytovaní služieb a realizácii našich zámerov v oblasti online marketingu. Týmto externým partnerom odovzdávame osobné údaje vtedy, ak je to potrebné na fakturačné účely ako súčasť poskytovania služieb (napr. identifikátor kliknutia, identifikátor reklamného partnera a zobrazenie hodnoty košíka a/alebo afilačných sietí a cenového porovnania len na fakturačné účely. Právnym základom na prenos údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

3.1.1.4.4. Ďalší externí partneri

Využívame aj služby ďalších externých partnerov/spracovateľov, nevyhnutných pri poskytovaní služieb a realizácii našich zámerov. Osobné údaje im odovzdávame vtedy, ak je to nevyhnutné pre poskytovanie služieb (napr. partneri hosťovania, poskytovatelia IT služieb). Právnym základom na prenos údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

3.2. Spracovanie údajov na reklamné účely (bez súborov cookies/sledovania)

bonprix má oprávnený záujem využívať osobné údaje na marketingové účely. K použitiu osobných údajov dochádza, ak to nie je uvedené inak, na základe čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR. To možno uskutočniť rôznymi spôsobmi:

3.2.1. Reklama poštou

V zásade máme legitímny záujem použiť vaše údaje, ktoré sme zhromaždili napr. počas uzatvárania zmluvných vzťahov, na marketingové účely. Pre naše vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán spracúvame nasledovné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, rok narodenia.

V súlade s právnymi predpismi je bonprix oprávnený ukladať aj ďalšie osobné údaje používateľa na svoje vlastné marketingové účely, ako aj na marketingové účely tretích strán (inzerentov). Cieľom je zasielať vám reklamy, ktoré sú zamerané výhradne na vaše skutočné či vnímané potreby, takže sa snažíme neobťažovať vás neužitočnými reklamami.

Právnym základom na použitie osobných údajov na marketingové účely je čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

Odkaz na právo namietať

Voči použitiu vašich osobných údajov na vyššie uvedené reklamné účely môžete kedykoľvek vzniesť námietku na posta@bonprix.sk s účinnosťou do budúcnosti (pozrite si bod Právo na námietku/odvolanie).

V prípade námietky budú vaše údaje zablokované na ďalšie spracovanie na marketingové účely – pokiaľ je stále potrebné ukladanie údajov na iné ako na marketingové účely. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch vám dočasne môžu byť reklamné materiály zasielané aj po prijatí vašej námietky. Ide o technický dôvod, súvisiaci s časom potrebným na dokončenie výberového procesu a neznamená to, že sme vašu námietku nevzali do úvahy.

3.2.2. E-mailová reklama na podobné tovary a služby

Ako zákazníkovi bonprix vám môžeme - aj bez vášho výslovného súhlasu – zasielať e-mailom reklamy podobného obsahu ako tie, ktoré ste už od nás dostali. O možnosti použitia vašej e-mailovej adresy na tento účel ako aj o práve vzniesť v tomto ohľade námietku budete informovaní pri vytváraní zákazníckeho účtu alebo pri zadávaní objednávky na našej webovej stránke/v aplikácii.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

Odkaz na právo namietať

Okrem toho na konci každej e-mailovej správy budete informovaní o možnosti namietať v budúcnosti voči ďalšiemu použitiu vašej e-mailovej adresy na vyššie uvedené účely (reklama porovnateľných tovarov a služieb). Voči odporúčaniu produktu môžete kedykoľvek namietať na adrese posta@bonprix.sk bez toho, aby vám vznikli ďalšie náklady okrem nákladov na transmisiu podľa základných sadzieb.

3.2.3. Informačný newsletter

V rámci nášho internetového obchodu máte tiež možnosť prihlásiť sa na odber nášho newslettera a ako jeho odberateľ využívať rôzne výhody. Ak sa zaregistrujete, budete od nás dostávať náš newsletter, ktorý vás bude pravidelne informovať o nových kupónoch, trendoch, výpredajoch, obchodných propagačných akciách a personalizovaných ponukách bonprix. Po zadaní objednávky na odber newslettera dostanete e-mail s prosbou o opätovné potvrdenie objednávky. Až po registrácii potvrdzovacieho odkazu budete zaregistrovaní na odber newslettera (tzv. dvojité prihlásenie). S cieľom zvyšovať úroveň nášho newslettera ako aj kvôli štatistickým údajom registrujeme, kedy a ako často je náš newsletter využívaný. Tieto informácie zhromažďujeme pseudonymne.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR.

Odkaz na právo namietať

Samozrejme, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom adresy posta@bonprix.sk a/alebo na konci každého newslettera, vo svojom zákazníckom účte v časti „Marketingový súhlas”, ako aj na našej stránke. Môžete tak urobiť bez toho, aby vám vznikli iné náklady okrem nákladov na transmisiu podľa základných sadzieb.

3.2.4. Prieskum trhu a verejnej mienky

Aby sme sa neustále zdokonaľovali, skvalitňovali naše produkty a uspokojovali požiadavky našich zákazníkov, definujeme ich ako súčasť projektov prieskumu trhu a verejnej mienky. Účasť na našich projektoch prieskumu trhu a verejnej mienky je samozrejme dobrovoľná a pokiaľ nie je uvedené inak, môže byť úplne anonymná. V tejto súvislosti teda od vás nebudeme požadovať osobné údaje. Aby sme však mohli vyhodnotiť vaše odpovede, prosíme, aby ste uviedli svoje pohlavie, vekovú skupinu a veľkosť oblečenia. Tieto informácie budú použité výhradne na vyššie uvedené účely. Všetky osobné údaje budú po ukončení projektu vymazané.

Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

3.2.5. Právo namietať/odvolať

V každom prípade platia nasledovné pravidlá: voči použitiu, spracovaniu a prenosu vašich údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním neformálnej správy na adresu bonprix, P.O.BOX 3, 011 23 ŽILINA alebo odoslať e-mail na adresu posta@bonprix.sk, a v prípade súhlasu ju môžete odvolať.

V prípade námietky budú vaše údaje zablokované na ďalšie spracovanie na marketingové účely – pokiaľ je potrebné naďalej ukladať údaje na iné ako marketingové účely. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch vám dočasne môžu byť reklamné materiály zasielané aj po prijatí vašej námietky. Ide o technický dôvod, súvisiaci s časom potrebným na dokončenie výberového procesu a neznamená to, že sme vašu námietku nevzali do úvahy.

Nevzťahuje sa to však na údaje nevyhnutné pri realizácii objednávky. Po prijatí vašej námietky alebo odvolania už nebudeme tieto údaje používať, spracúvať ani prenášať na iné účely, ako realizácia vašej objednávky. Reklamné materiály vrátane našich katalógov vám už posielať nebudeme.

4. nline prítomnosť a optimalizácia webovej stránky (pomocou súborov cookies), vrátane súhlasu

Stručné zhrnutie
Bonprix ako prevádzkovateľ stránky www.bonprix.sk zhromažďuje údaje o správaní používateľov na svojom webe (sledovacie údaje). Okrem iného obsahujú aj informáciu o tom, ktoré jednotlivé podstrany (detaily o výrobku) boli vybrané. Na tento účel môžu bonprix a/alebo jeho partneri nastaviť v prehliadači používateľa súbory cookies. Zhromažďovanie sledovacích údajov je možné iba vtedy, ak používateľ s tým vopred súhlasil. Súhlas je možné vyjadriť kliknutím na tlačidlo „OK” na „banneri súborov cookies”. Súhlas však nie je potrebný na spracovanie takých údajov o sledovaní, ktoré sú nevyhnutné na predloženie ponuky na www.bonprix.sk. Týka sa to napríklad nastavenia súborov cookies na zobrazenie nákupného košíka. Informácie o tom, ako ich používate, môže bonprix okrem iného využiť na ukážku zaujímavých ponúk na www.bonprix.sk alebo na vašu reklamu na ďalších webových stránkach pomocou cielenej online reklamy – retargedingu. Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sa týkajú vášho správania sa na www.bonprix.sk, môžu ich použiť aj ďalší dodávatelia. K takémuto použitiu však príde len vtedy, ak s tým vopred budete súhlasiť. V takomto prípade je ďalšie spracovanie údajov, pravidelne zhromažďovaných na bonprix.sk, výhradnou zodpovednosťou dodávateľov. V rámci ďalšieho spracovania môžu poskytovatelia služieb údaje prenášať do USA. Pokiaľ ide o USA, Európsky súdny dvor potvrdil, že ide o krajinu s nedostatočnou ochranou osobných údajov. V tejto súvislosti existuje osobitné riziko, že vaše údaje budú spracované americkými inštitúciami/orgánmi nakontrolné a monitorovacie účely bez toho, aby ste mohli využiť príslušné právne kroky. Údaje sledovania, ktoré bonprix sám zhromažďuje a ukladá, bude bonprix spracúvať pseudonymne. Zabráni sa tak tomu, aby boli údaje spájané s vašou osobou. Ak chcete jednotlivé súbory cookies uložené vo vašom prehliadači vymazať alebo chcete zistiť, ktorí používatelia služieb uložili cookies do vášho prehliadača, môžete to urobiť pomocou „Centra ochrany osobných údajov”, ktoré je k dispozícii tu. Používateľ má možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby zabránil ukladaniu súborov cookies alebo umožnil ukladať len určité typy týchto súborov. Podrobnosti o možnosti zmeniť nastavenie populárnych typov prehliadačov (o.i. Google Chrome, Firefox) sa nachádzajú v bode 4.2. týchto zásad ochrany osobných údajov.

4.1. Súbory cookies – všeobecné informácie a požiadavky na udelenie súhlasu

Tento web používa súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré automaticky vytvára váš prehliadač a ukladá ich do vášho koncového zariadenia (laptop, tablet, smartfón atď.). V súbore cookie sú uložené informácie, ktoré sa vždy generujú v súvislosti s konkrétnym koncovým zariadením používateľa. To však neznamená, že získavame priame vedomosti o vašej identite. Niektoré zo súborov cookies, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača (tzv. súbory cookies relácie). Vďaka tomu vám môžeme ponúknuť napríklad zobrazenie košíka na jednotlivých stránkach, kde môžete vidieť, koľko produktov je v košíku a aká je aktuálna hodnota nákupu. Ďalšie súbory cookies zostávajú uložené vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať vás pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies). Vďaka týmto súborom môžete nachádzať na tomto webe informácie prispôsobené vašim záujmom.

V súlade s právnymi požiadavkami je ukladanie informácií na koncových zariadeniach (počítačoch, mobilných telefónoch, tabletoch atď.) - napr. nastavením súborov cookies – ako aj sťahovanie informácií z koncových zariadení (sledovanie) vo všeobecnosti povolené len vtedy, ak k tomu dá používateľ vopred súhlas. Váš súhlas nie je nevyhnutný vtedy, ak je takéto ukladanie údajov nevyhnutné na to, aby web mohol fungovať. Táto nutnosť sa týka napríklad zabezpečenia nasledovných funkcií/dosiahnutia týchto cieľov:

 • Zobrazenie nákupného košíka
 • Zobrazenie poznámkového bloku
 • Umožnenie a zachovanie prihlásenia
 • Zaistenie bezpečnosti systému
 • Umožnenie partnerských vyrovnaní

Nemáte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky.

Používateľ môže používať web bonprix.sk bez sťahovania alebo ukladania údajov na svojom koncovom zariadení na účely, ktoré nie sú potrebné na využívanie tohto webu. Z takéhoto dôvodu sa pri používaní tohto webu aktivuje iba „základné sledovanie” - pokiaľ ste na to neudelili ďalší súhlas.

4.2. Možnosti zásahu/nastavenia prehliadača

Prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby v budúcnosti neukladal naše súbory cookies na váš pevný disk, alebo aby odstránil súbory cookies, ktoré už boli uložené. Ďalej sú uvedené odkazy s pokynmi na deaktiváciu a správu súborov cookies v najobľúbenejších prehliadačoch:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge

Odstránenie súborov cookies

https://support.microsoft.com/sk-sk/microsoft-edge/odstr%C3%A1nenie-s%C3%BAborov-cookie-v-prehliada%C4%8Di-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Správa súborov cookies

https://support.microsoft.com/sk-sk/microsoft-edge/do%C4%8Dasn%C3%A9-povolenie-s%C3%BAborov-cookie-a-%C3%BAdajov-lokal%C3%ADt-v-microsoft-edgei-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Firefox

https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

Opera

https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/

Safari

https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

4.3. Správa súhlasov

Na spravovanie nastavení a dokumentovania súhlasu používateľov našich služieb používame nástroj „Centrum ochrany osobných údajov”. Centrum ochrany osobných údajov slúži okrem iného na ukladanie nastavení súborov cookies pre celý web. S jeho pomocou ukladáme informácie o kategóriách súborov cookies používaných webom ako aj to, či používatelia udelili alebo odvolali svoj súhlas na používanie jednotlivých kategórií. To nám umožní zabrániť nastaviť súbory cookies z každej kategórie v prehliadači používateľa, pokiaľ nie je udelený súhlas pre jednotlivé kategórie.

4.4. Súhlas s používaním určitých online služieb/zhromažďovanie údajov na sledovanie

Ako sme vysvetlili v téme súborov cookies (bod 4.1.), údaje v súvislosti s používaním súborov cookies zhromažďujeme a spracúvame čiastočne na základe vášho súhlasu. Súhlas vyjadrujete kliknutím na tlačidlo „OK” na banneri zobrazenom v našom internetovom obchode, ktorý odkazuje na text so súhlasom. Týmto vyjadrujete súhlas na zhromažďovanie údajov spoločnosťou bonprix vo vašom koncovom zariadení (napr. nastavením súborov cookies) alebo na sťahovanie údajov z vášho koncového zariadenia. Okrem toho kliknutím na tlačidlo „OK” vyjadrujete súhlas s používaním určitých funkcií tretích reklamných subjektov, ktoré si vyžaduje súhlas. Máte tiež možnosť prejsť do „Nastavení” cez banner a spravovať svoje preferencie, týkajúce sa súhlasu. Svoj súhlas a preferencie môžete kedykoľvek zmeniť v Centre ochrany osobných údajov. Je rozdiel medzi „technickými súbormi cookies”, „analytickými súbormi cookies” a „reklamnými súbormi cookies”. Spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňuje v súvislosti s reklamnými funkciami, je popísané nižšie (časť 4.4.1 4.4.3.7.2 týchto zásad ochrany osobných údajov).

Akékoľvek spracovanie údajov, ktoré sa uskutoční na základe vášho súhlasu kliknutím na tlačidlo „OK”, slúži na rovnaký účel - „reklamu”.


Zrušenie všetkých súhlasov

Všetky súhlasy, ktoré ste udelili kliknutím na tlačidlo „OK” na banneri, môžete zrušiť tu.

4.4.1 Technické súbory cookies/nevyhnutné (nie je potrebný súhlas)

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky a všetkých funkcií, ktoré ponúka. Okrem iného zodpovedajú za ukladanie produktov do košíka, zobrazovanie produktov na zozname želaní, kontrolu filtrov a nákupného procesu, integráciu bezpečnostných funkcií, spustenie vyrovnania alebo uloženie nastavení ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa nevyžaduje na využitie nevyhnutne potrebných súborov cookies na našej webovej stránke. Preto nie je možné technické súbory cookies jednotlivo zakázať alebo povoliť.

4.4.1.1 Adjust

Pri práci s aplikáciou bonprix používa technológiu „Adjust“ firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlín. Adjust zhromažďuje údaje, ktoré sa týkajú inštalácie (napr. či používateľa na nainštalovanie aplikácie presvedčili reklamné médiá a prostredníctvom ktorého obchodu s aplikáciami bola aplikácia nainštalovaná) a údaje o správaní v aplikácii. Na tento účel Adjust používa okrem iného identifikátory IDFA (iOS) alebo Google Play, ako aj pseudonymizované (šifrované) IP adresy a Mac adresy. Údaje sa prenášajú na server Adjust, kde sa ukladajú a analyzujú. Príslušné výsledky nám budú doručené. Zozbierané údaje sa používajú výhradne na meranie účinnosti reklamných činností, na vysporiadanie reklamných aktivít a na predchádzanie podvodom. V zásade máme oprávnený záujem o zhromažďovanie a spracúvanie údajov na tieto účely. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 odst. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Viac informácií možno nájsť na stránkach https://www.adjust.com/privacy_policy/ a https://www.adjust.com. Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov môžete odmietnuť tu: https://www.adjust.com/forget-device/

4.4.1.2 Google reCaptcha Enterprise

S cieľom ešte lepšie chrániť vaše údaje na tejto webovej stránke používame aj funkciu reCAPTCHA Enterprise spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko („Google“). Táto funkcia má predovšetkým rozlíšiť, či sa o prihlásenie snaží daná osoba alebo či prebieha strojové a automatické spracovanie, čím okrem iného chráni pred útokmi typu brute force. Služba zahŕňa prenos IP adresy spoločnosti Google, prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google na poskytovanie služby reCAPTCHA. Vykonáva sa v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. f GDPR na základe nášho oprávneného záujmu určiť individuálnu osobnú zodpovednosť za internet a zabrániť zneužitiu a spamu. Pri využití funkcie Google reCAPTCHA môžu byť osobné údaje odoslané aj na servery Google LLC v USA, vo verzii Enterprise pri všetkých prenosoch dodržiavajú príslušné právne predpisy. Túto verziu sme si vybrali preto, lebo nám aj vám ponúka najvyššiu úroveň ochrany, ako aj najväčšiu právnu istotu. Viac informácií o službe Google reCAPTCHA Enterprise, ako aj o zásadách ochrany údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

4.4.2 Súhlas so súbormi cookies na analýzu

Analytické cookies nám umožňujú merať výkonnosť našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich zisťujeme počet a pôvod návštev našej stránky. Zhromaždené údaje spracúvame ako celok, takže nie je možné vyvodiť závery o konkrétnom používateľovi webovej stránky. Ak zrušíte analytické cookies, nebudeme môcť analyzovať výkonnosť našej webovej stránky a optimalizovať ju.

4.4.2.1 Súhlas s používaním Google Analytics

S cieľom nastaviť bonprix.sk v súlade s potrebami, neustálou optimalizáciou ako aj s cieľom podporiť naše marketingové aktivity, na základe vášho súhlasu údaje spracúva  Google Analytics.  Google Analytics je služba webovej analýzy  spoločnosti Google Inc.  Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Google Analytics používa "cookies" (textové súbory), ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Spracovanie údajov po prenose spoločnosťou bonprix spoločnosti Google Ireland Limited bude  vykonávať spoločnosť Google ako jediný kontrolór ochrany údajov. V tejto súvislosti je Google Ireland Limited jediným prevádzkovateľom údajov, ktorý o vás môže uchovávať údaje v USA. Európsky súdny dvor vo vzťahu k USA konštatoval, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje osobitné riziko, že vaše údaje budú spracované americkými inštitúciami/orgánmi na účely kontroly a monitorovania bez primeraného právneho opravného prostriedku proti tomuto konaniu. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas). Svoj súhlas s používaním služby Google Analytics môžete kedykoľvek odvolať v našom Centre ochrany osobných údajov zrušením príslušnej položky v kategórii „Analytické súbory cookies“.

4.4.2.2. Súhlas s používaním služby Google Firebase Analytics

Pri využívaní aplikácie používame analytickú technológiu Google Analytics for Firebase spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google Firebase/Firebase Analytics").

Google Firebase obsahuje rôzne funkcie, ktoré nám umožňujú pseudonymne analyzovať funkcie našej aplikácie ako aj analyzovať správanie našich zákazníkov, ktorí aplikáciu používajú. Umožňuje nám to napríklad zisťovať a analyzovať zlyhanie aplikácie, vyhodnocovať zobrazenie monitora, stláčanie tlačidiel, nakupovanie v aplikácii či efektivitu reklamy a podporiť tak vývoj našej aplikácie a riadenie marketingu v aplikácii. Môžeme tiež zhodnotiť, ktoré funkcie našej aplikácie sú často či zriedkavo používané. Na tieto účely Google Firebase okrem iného ukladá anonymizované správy o zlyhaní (napríklad: stav aplikácie v čase zlyhania, UUID inštalácie, sledovanie stopy zlyhania, (crash trace), výrobcu a operačný systém mobilného telefónu, posledné záznamy v denníku udalostí), počet a trvanie relácií, informácie o použitých operačných systémoch a modeloch zariadení, regióne, kliknite na udalosti (click events). Podrobný prehľad údajov zhromaždených službou Google Firebase nájdete na: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en

Používanie nástroja Google Firebase Analytics vyžaduje prenos vašich osobných údajov spoločnosti Google Inc. Takéto ďalšie spracovanie údajov, ako aj spracovanie údajov po ich prenose spoločnosti Google vykonáva spoločnosť Google ako jediný prevádzkovateľ údajov. V rozsahu, v akom Google Ireland Limited spracúva vaše údaje ako jediný prevádzkovateľ údajov, je možné, že vaše údaje budú prenesené spoločnosťou Google Ireland Limited do USA. Európsky súdny dvor vo vzťahu k USA konštatoval, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje osobitné riziko, že vaše údaje budú spracované americkými kontrolnými a dozornými inštitúciami/orgánmi bez dostatočnej možnosti nápravy. Google Firebase sa používa na optimalizáciu tejto aplikácie a zlepšenie našej ponuky.

Právnym základom takéhoto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas).

Viac informácií o Google Firebase a o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu. Tu môžete tiež uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba (napr. právo na vymazanie údajov) v súvislosti s údajmi spracúvanými spoločnosťou Google ako správca údajov.

Svoj súhlas s používaním služby Google Firebase môžete kedykoľvek odvolať v našom Centre ochrany osobných údajov výberom kategórie „Analytické súbory cookie“.

4.4.2.3 Súhlas s používaním programu Hurra Analytics

Táto webová stránka využíva na zhromažďovanie a ukladanie údajov o vašom správaní na našej webovej stránke na účely optimalizácie a marketingu technológiu Hurra Communications GmbH (www.hurra.com). Tieto údaje sa používajú na analyzovanie správania návštevníkov a na vytváranie pseudonymných profilov používania. Na tento účel slúžia súbory cookies, ktoré rozpoznajú prehliadač pri opätovnej návšteve webových stránok. Profily použitia, zhromaždené technológiou hurra.com sa však nespájajú s osobnými údajmi držiteľa pseudonymu bez výslovného súhlasu návštevníka. IP adresy návštevníkov sa pred uložením skrátia, odkaz na osobu je teda vylúčený a nie je možné prepojiť profily použitia s IP adresami. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas). Svoj súhlas s používaním Google Analytics môžete kedykoľvek odvolať v našom Centre ochrany osobných údajov výberom príslušnej položky v kategórii „Analytické súbory cookies”.

4.4.3 Súhlas s používaním cookies na marketingové účely

Naša spoločnosť a naši partneri používame súbory cookies na to, aby sme používateľovi na našich stránkach ako aj na stránkach tretích strán zobrazili relevantný obsah alebo reklamu. Umožňuje to vytvárať tzv. pseudonymné profily, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Nie je pritom zvyčajne možné identifikovať vás ako osobu vďaka týmto informáciám, pretože sa používajú iba pseudonymné informácie. Ak nepovolíte použitie týchto súborov cookies, obsah a reklama, ktoré budete dostávať, nebudú prispôsobené vašim záujmom.

4.4.3.1 Súhlas s Google Adwords / Remarketing / Google Shopping/Customer Match

Naša webová stránka využíva služby Google AdWords, Google Remarketing a Google Shopping. Google AdWords je reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Funkciu remarketingu používame ako súčasť služby Google AdWords. Vďaka tejto funkcii vám môžeme prezentovať reklamy v súlade s vašimi záujmami na iných stránkach v reklamnej sieti Google. Preto analyzujeme vaše správanie, ponuky, ktoré ste si prezerali pri vašom surfovaní po našom webe. Vďaka tomu vám môžeme zobraziť individualizované reklamy vo vyhľadávači Google tzv. „Google ads”, a to aj po vašej návšteve našej webovej stránky. Z toho dôvodu Google ukladá pri vašej návšteve služby Google alebo webových stránok v reklamnej sieti Google vo vašom prehliadači súbor cookie. Tento súbor sa používa na sledovanie návštev na webových stránkach. Cookie sa pritom používa na identifikáciu internetového prehliadača, nie na identifikáciu používateľa. Ďalšie spracovanie údajov, ako aj spracovanie údajov do spoločnosti Google, vykonáva Google ako jediný správca údajov. Pokiaľ spoločnosť Google Irleand Limited spracúva vaše údaje ako jediný správca údajov, je možné, že vaše údaje budú prenesené do USA. Pokiaľ ide o USA, Európsky súdny dvor dospel k záveru, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. Existuje tak osobitné riziko, že vaše údaje budú spracúvané inštitúciami/orgánmi USA na kontrolné a monitorovacie účely a vy nebudete môcť využiť príslušné právne kroky. Používame aj službu Customer Match. V takomto prípade je pixel integrovaný s vašim prehliadačom. Google vám ako návštevníkovi web stránky pridelí identifikačné číslo a môže vás tak rozpoznať pri návšteve iných webových stránok. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky bude mať možnosť zasielať vám individualizovanú reklamu alebo rozhodnúť o tom, že takáto reklama vám nebude zaslaná. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas).

Viac informácií o remarketingu Google a pravidlách ochrany osobných údajov Google nájdete tu. Tu môžete uplatniť aj svoje osobné práva (napr. právo na odstránenie údajov), pokiaľ ide o údaje spracúvané spoločnosťou Google ako správcom údajov.

Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním služieb Google zrušením začiarknutia príslušných políčok v kategórii „Reklamné súbory cookies” v Centre ochrany osobných údajov..

4.4.3.2 Súhlas s používaním služby Google DV360

Táto webová stránka využíva online marketingový nástroj Google Marketing Platform - Display & Video 360 (ďalej len „DV360“). Je to online marketingový nástroj spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko („Google“). DV360 používa okrem iného súbory cookies – malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Google používa inentifikátory cookies na zaznamenanie toho, ktoré reklamy sa zobrazujú v ktorom webovom prehliadači. DV360 môže identifikátory cookies využívať aj na zaznamenávanie tzv. konverzií, ktoré súvisia s reklamnými dopytmi. Je to napríklad vtedy, ak na webovej stránke vidíte reklamu v službe DV360, následne web inzerenta navštívite pomocou toho istého webového prehliadača a uskutočníte nákup. Pri použití služby DV360 váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google a bude vás informovať o tom, že vo vašom prehliadači bola vyvolaná zodpovedajúca časť našej internetovej stránky alebo že bolo kliknuté na našu reklamu. Informácie generované súbormi cookies prenáša spoločnosť Google na server v USA, kde sa analyzujú a ukladajú. Ak má používateľ používateľský účet v spoločnosti Google a je zaregistrovaný, Google môže návštevu pripísať na účet používateľa. Aj keď v Google nie ste zaregistrovaní ani prihlásení, je možné, že sa poskytovateľ dozvie vašu IP adresu a uloží ju.

DV360 používame na marketingové a optimalizačné účely, okrem iného na zobrazovanie reklám, o ktoré máte záujem, na skvalitnenie prehľadov výkonnosti kampaní alebo v snahe zabrániť tomu, aby ste tie isté reklamy videli viackrát. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas).

Ak si neprajete, aby sa údaje o sledovaní zhromažďovali na vyššie uvedený účel, môžete ich použitiu zabrániť zrušením začiarknutia príslušných políčok v kategórii „Reklamné súbory cookies” v našom Centre ochrany osobných údajov.

4.4.3.3. Souhlas s retargetingem na Facebooku (Website-Custom-Audience)

Naše platforma používá reklamní služby Facebok a Instagram společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irsko (Meta). Pomocí souborů cookie, identifikátorů zařízení nebo podobných technologií jsou informace o používání této internetové stránky / aplikace (např. informace o prohlížených výrobcích) shromažďovány při spoluodpovědnosti společnostmi bonprix a Meta a předávány do Meta.

S tímto webem je integrován pixel firmy Meta Platforms Ireland Limited (website custom audience pixel), který umožňuje společnosti Meta zasílání sledovacích údajů. Během používání aplikace bonprix tato určuje identifikátor Vašeho koncového zařízení a na tomto základě zasílá sledovací údaje společnosti Meta. Navíc zpřístupňujeme Meta informace týkající se Vašich posledních objednávek (konverzí).

Dále předáváme Vaší emailovou adresu uchovávanou na Vašem zákaznickém účtu jako hodnotu hash (řada písmen a číslic) do Meta, pod podmínkou, že Vás rozpoznáme po přihlášení a vyjádření souhlasu s předáváním údajů prostřednictvím banneru souborů cookie používaného na této stránce / aplikaci. Hodnota hash emailové adresy je společností Meta využívána výhradně k rozpoznávání návštěvníků webu v kontextu zobrazování personalizovaných reklam. To stejné se týká přenosu / používání Vaší IP adresy.

Tyto informace mohou být přiřazeny k Vaší osobě pomocí dalších informací, které Meta Platforms Ireland Limited k Vaší osobě uchovává, například v souvislosti s Vaším účtem na sociálních sítích Facebook nebo Instagram. Na základě informací shromážděných pomocí pixelu mohou být na Vašem účtu na Facebooku nebo Instagramu zobrazovány reklamy související s Vaším zájmem o naše nabídky (retargeting).

Informace získané pomocí pixelu mohou být společností Meta Platforms Ireland Limited také agregovány a agregované informace mohou být využívány společností Meta Platforms Ireland Limited pro vlastní internetové účely, stejně jako pro reklamní účely třetích stran. Meta Platforms Ireland Limited může také slučovat informace získané pomocí pixelu s jinými informacemi, které společnost Meta Platforms Ireland Limited shromáždila o uživateli prostřednictvím jiných internetových stran a/nebo v souvislosti s používáním sociálních sítí Facebook nebo Instagram tak, aby profil uživatele mohl být uchováván ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Tento profil pak může být využíván k reklamním účelům. Meta Platforms Ireland Limited nese výhradní odpovědnost za trvalé uchovávání a další zpracování sledovacích údajů zasílaných do Meta.

V rozsahu, ve kterém Meta Platforms Ireland Limited zpracovává údaje jako jediný správce těchto údajů, existuje možnost, že budou tyto údaje předány společností Meta Platforms Ireland Limited do USA. Evropský soudní dvůr ve vztahu k USA konstatoval, že je to země s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů. V této souvislosti existuje obzvláštní riziko, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány americkými institucemi / orgány pro kontrolní a monitorovací účely, aniž byste mohli proti tomu využít příslušné právní prostředky. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas). Více informací na téma ochrany údajů ve společnosti Meta Platforms Ireland Limited lze najít zde. Zde máte rovněž možnost uplatňovat svá práva jako osoba, jíž se údaje týkají (např. právo na odstranění údajů) vůči Meta Platforms Ireland Limited.

Uživatel může zrušit svůj souhlas s předáváním údajů do Meta Platforms Ireland Limited prostřednictvím pixelu na tomto webu a v podobných technologiích odznačením kategorie Reklamní soubory cookie v našem Centru soukromí nebo odmítnutím vyjádření souhlasu na používání Facebook/Instagram (Meta). Zde můžete rovněž upravovat svá nastavení. Obecně má Vaše mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet) funkci, díky které můžete rozhodnout pro nebo proti některým druhům personalizované reklamy během používání aplikace. Podrobné informace na téma možnosti intervence do sledování můžete najít ve vysvětlivkách v bodě 4.2. tohoto prohlášení o ochraně údajů.

4.4.3.4. Súhlas s retargedingom na Pintereste (Pinterest Tag)

Do tejto webovej stránky je integrovaný pixel (štítok Pinterest) od spoločnosti Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko). Prostredníctvom tohto pixelu Pinterest Europe Limited a bonprix spoločne zhromažďujú informácie o používaní tejto webovej stránky (napr. informácie o prezeraných článkoch) a prenášajú ich na Pinterest Europe Limited. Za ďalšie spracovanie údajov, odoslaných spoločnosti Pinterest Europe Limited, zodpovedá výlučne spoločnosť Pinterest Europe Limited v súlade s nariadeniami o ochrane údajov. Tieto informácie, odoslané spoločnosti Pinterest Europe Limited, môžu byť priradené k vašej osobe prostredníctvom ďalších informácií, ktoré o vás uchováva spoločnosť Pinterest Europe Limited, napríklad preto, že máte účet na sociálnej sieti „Pinterest“. Informácie, zhromaždené prostredníctvom pixela, možno použiť na zobrazenie reklamy založenej na vašom záujme o naše ponuky vo vašom účte Pinterest (retargeting). Informácie, zhromaždené prostredníctvom pixela, môže spoločnosť Pinterest Europe Limited  agregovať a zhromaždené informácie môže Pinterest Europe Limited použiť na svoje vlastné reklamné účely, ako aj na reklamné účely tretích strán. Napríklad spoločnosť Pinterest Europe Limited môže odvodiť určité záujmy z vášho správania pri prehliadaní tejto webovej lokality a môže tieto informácie použiť aj na propagáciu ponúk tretích strán. Pinterest Europe Limited môže tiež kombinovať informácie zhromaždené prostredníctvom pixelu s inými informáciami, ktoré o vás Pinterest Europe Limited zhromaždila prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s používaním sociálnej siete „Pinterest“, aby sa váš profil mohol uložiť na Pinterest Europe Limited. Tento profil je možné použiť na reklamné účely. Pokiaľ Pinterest Europe Limited spracúva vaše údaje ako jediný prevádzkovateľ údajov, je možné, že vaše údaje budú prenesené z Pinterest Europe Limited do USA. Európsky súdny dvor vo vzťahu k USA konštatoval, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje osobitné riziko, že vaše údaje budú spracované americkými inštitúciami/orgánmi na účely kontroly a monitorovania bez primeraného opravného prostriedku proti tomuto konaniu. Právnym základom takéhoto spracovania údajov je čl. 6 ods. Písm. a) GDPR. 


Viac informácií o ochrane údajov na Pinterest Europe Limited nájdete tu. Tu si tiež môžete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby (napr. právo na vymazanie) v súvislosti s údajmi, ktoré o vás spracúva Pinterest Europe Limited. 
 
 
Svoj súhlas s prenosom údajov do Pinterest Europe Ltd. môžete odvolať pomocou pixela na tejto stránke zrušením výberu kategórie Marketingové súbory cookie v našom Centre ochrany osobných údajov. Tu môžete tiež upraviť svoje nastavenia.

4.4.3.5. Súhlas s reklamami spoločnosti Microsoft (Bing Ads)

Naša webová stránka používa službu Microsoft Advertising. Microsoft Advertising je online reklamný program poskytovaný spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). („Microsoft“). V rámci služby Microsoft Advertising používame tzv. Universal Event Tracking (UET), ktorý zhromažďuje a ukladá na tomto webe údaje pre účely marketingu a optimalizácie. S týmto cieľom analyzuje vaše surfovacie správanie na našej webovej stránke, napr. to, ktoré ponuky ste si prezerali. Spoločnosť Microsoft za týmto účelom ukladá v prehliadači používateľa súbor cookie, pomocou ktorého sa zaznamenávajú vaše návštevy na webe. Cookie sa používa na jednoznačnú identifikáciu internetového prehliadača a nie na osobnú identifikáciu používateľa. V prípade, že spoločnosť Microsoft spracúva vaše údaje ako jediný správca údajov, je možné, že vaše údaje budú prenesené do Spojených štátov. Pokiaľ ide o USA, Európsky súdny dvor dospel k záveru, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. Existuje tak osobitné riziko, že vaše údaje budú spracúvané inštitúciami/orgánmi USA na kontrolné a monitorovacie účely a vy nebudete môcť využiť príslušné právne kroky. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas).

Viac informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti Microsoft tu. Tu môžete uplatniť aj svoje osobné práva (napr. právo na odstránanie údajov) voči Microsoft.

Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov spoločnosťou Microsofr Advertising a to tak, že v našom Centre ochrany osobných údajov zruší začiarknutie príslušného políčka v kategórii „Reklamné súbory cookie“.

4.4.3.6. Súhlas s použitím technológie retargedingu spoločnosti Criteo

Táto webová stránka integruje technológiu retargetingu spoločnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž. Pomocou tejto technológie je možné zobrazovať reklamy na produkty, ktoré ste si prezerali na tejto webovej stránke, na webových stránkach tretích strán (tzv. webové stránky vydavateľov). Spoločnosť Criteo zhromažďuje informácie o správaní používateľov na tejto webovej stránke prostredníctvom sledovania súborov cookies a podobných technológií, ktoré sú umiestnené v prehliadači používateľa, ako aj pomocou reklamných identifikátorov v prostrediach, ktoré nepodporujú súbory cookies, napríklad v aplikáciách. Tieto technológie umožňujú spoločnosti Criteo analyzovať trendy a identifikovať záujmy jednotlivých používateľov v súvislosti s webovými stránkami a aplikáciami. Spoločnosť Criteo používa tieto technológie na označovanie návštevníkov webových stránok a aplikácií svojich partnerov. Používatelia, označení spoločnosťou Criteo, dostávajú technický identifikátor. Spoločnosť Criteo nikdy nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu osôb ako sú mená alebo adresy. Criteo analyzuje iba prezerané produkty alebo správanie pri vyhľadávaní ako aj stránky navštívené na webe partnera, pre ktorého spoločnosť Criteo poskytuje reklamu. Za účelom doručenia personalizovanej reklamy a zaistenia bezproblémového online zážitku môže Criteo synchronizovať ID rôznych prehliadačov, ktoré používate. („Synchronizácia ID“) Vďaka technológii synchronizácie ID vám Criteo dokáže vždy zobraziť najrelevantnejšie reklamy - bez ohľadu na používaný prehliadač alebo zariadenie bez toho, aby Criteo zhromažďovalo a spracúvalo osobné údaje ako sú mená alebo adresy. Na tento účel používa spoločnosť Criteo presné spôsoby pripojenia založené na technických údajoch zhromaždených použitými technológiami spoločnosti Criteo - napríklad identifikátory našich reklamných partnerov alebo šifrované e-mailové adresy, ktoré partneri prenášajú spoločnosti Criteo.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Criteo nájdete tu. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas).

Používateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov spoločnosťou Criteo a to tak, že v našom Centre ochrany osobných údajov zruší začiarknutie príslušného políčka v kategórii „Reklamné súbory cookie“.

4.4.3.7. Marketing a reklama

Na tomto webe zhromažďujeme informácie o vašom správaní pri surfovaní, ak na to poskytnete súhlas. Tieto informácie môžu byť kombinované s informáciami o vašom správaní pri surfovaní po iných webových stránkach (údaje o sledovaní). Ako sme už spomenuli, na tejto webovej stránke sa navyše budú zhromažďovať údaje používateľov, ak si vytvoria zákaznícky účet alebo zakúpia tovar prostredníctvom tejto webovej stránky. V takom prípade sa údaje zhromažďujú pri spracúvaní zmlúv uzavretých prostredníctvom tejto webovej stránky (zákaznícky účet/zmluva a spracovanie údajov). Tieto údaje je možné kombinovať s údajmi o sledovaní a ďalšími údajmi o zákazníckom účte/zmluve/a vyúčtovaní. Údaje o sledovaní, ako aj údaje o zákazníckom účte/zmluvách a vyúčtovaní sa ukladajú anonymne u nezávislého správcu údajov. Osobné údaje ako meno, e-mailová adresa, dátum narodenia atď. sa za žiadnych okolností nezverejňujú. Na základe prijatých anonymizovaných údajov správca údajov vytvorí informácie o vašich záujmoch (napr. záujem o módu). Informácie o obzvlášť citlivých údajoch (napr. politické názory, zdravotný stav) sa nevytvárajú a tieto citlivé údaje sa v procese vytvárania preferencií nepoužívajú. Tieto informácie o vašich preferenciách môžu zhromažďovať nasledujúce spoločnosti:

 • OS Data Solutions GmbH & Co KG,
 • Otto Group Media GmbH
 • Ströer SSP GmbH,

Používajú sa na to, aby umožnili tretím stranám (inzerentom) zobrazovať prispôsobené reklamy na webových stránkach tretích strán (takzvaní „vydavatelia“). V tejto súvislosti sa tieto údaje neposkytujú inzerentom alebo prevádzkovateľom webových stránok (vydavateľom). Pokiaľ sú informácie o preferenciách uložené v technickej infraštruktúre spoločnosťami OS Data Solutions GmbH & Co KG, Otto Group Media GmbH a Ströer SSP GmbH, majú tieto spoločnosti nad nimi výhradnú kontrolu. Informácie o preferenciách nebudú poskytované tretím stranám. Vyššie uvedené spoločnosti ani prevádzkovatelia technickej infraštruktúry nie sú schopní k vašej osobe priamo priradiť konkrétne preferencie. Okrem toho minimálne 20 osôb, pre ktoré vyššie uvedené spoločnosti ukladajú informácie o preferenciách, musí mať rovnaké preferencie (anonymita K.). Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas).

Svoj súhlas so zhromažďovaním údajov o sledovaní medzi webmi môžete odvolať výberom kategórie "Reklamné súbory cookies".

4.4.3.8. Súhlas s reklamou TikTok (možno použiť len v aplikácii)

Naša webová stránka využíva službu TikTok Advertising. TikTok Advertising je online reklamný program spoločnosti TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, London EC2Y 5EB ("TikTok"). Prostredníctvom používania súborov cookie a podobných technológií, ako sú identifikátory zariadení, informácie o používaní aplikácie bonprix (napr. informácie o prezeraných výrobkoch) spoločne zhromažďujú bonprix a TikTok Information Technologies UK Limited a odosielajú ich spoločnosti TikTok Information Technologies UK Limited. Pri používaní aplikácie aplikácia bonprix určí identifikátor koncového zariadenia používateľa a na základe toho odošle údaje o sledovaní do TikToku. Spoločnosť TikTok Information Technologies UK Limited je výhradne zodpovedná za ďalšie spracovanie údajov odoslaných spoločnosti TikTok Information Technologies UK Limited. Tieto informácie, odoslané spoločnosti TikTok, môžu byť priradené k vašej osobe pomocou ďalších informácií, ktoré o vás TikTok uchováva, napríklad v súvislosti s účtom na sociálnej sieti „TikTok“. Na základe zhromaždených informácií sa vám na vašom účte TikTok môže zobrazovať reklama založená na vašom záujme o naše ponuky na účte TikTok (retargeting). Zhromaždené informácie môže TikTok tiež spájať a použiť ich na svoje vlastné reklamné účely a na reklamné účely tretích strán. Napríklad TikTok môže odvodiť určité záujmy z vášho správania pri prehliadaní tejto webovej stránky a môže tiež použiť tieto informácie na propagáciu ponúk tretích strán. TikTok môže tiež kombinovať zhromaždené informácie s inými informáciami, ktoré o vás  zhromaždil prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s vaším používaním sociálnej siete „TikTok“, aby sa profil o vás mohol uložiť na TikToku. Tento profil je možné použiť na reklamné účely. V rozsahu, v akom spoločnosť TikTok Information Technologies UK Limited spracúva vaše údaje ako jediný prevádzkovateľ údajov, je možné, že vaše údaje môže spoločnosť TikTok Information Technologies UK Limited preniesť do USA. Európsky súdny dvor rozhodol o USA, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje osobitné riziko, že vaše údaje budú spracované americkými inštitúciami/orgánmi na účely kontroly a monitorovania,
bez primeraného opravného prostriedku proti tomuto konaniu.

Právnym základom takéhoto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas). Viac informácií o ochrane údajov na TikToku nájdete tu. Tu si tiež môžete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby (napr. právo na vymazanie) v súvislosti s údajmi, ktoré o vás spracúva TikTok Information Technologies UK Limited.

4.4.3.9. Súhlas so službou Adjust

Technológiu od spoločnosti Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlín používame iba vtedy, keď používate našu aplikáciu. Úprava zhromažďuje údaje o vašej interakcii s našim reklamným materiálom, údaje o inštaláciách a udalostiach v aplikácii a sprístupňuje ich vo forme pseudonymizovaných hodnotení a štatistík. Tieto informácie používame na meranie účinkov našich marketingových kampaní a na optimalizáciu aplikácie. Pri týchto hodnoteniach používa Adjust identifikátory vrátane IDFA (iOS), služieb Google Play, ako aj pseudonymizované (hash) IP adresy a MAC adresy. Zhromaždené informácie sa dodatočne prenášajú do príslušných subjektov na implementáciu a optimalizáciu našich reklamných kampaní v aplikácii. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas). Svoj súhlas s používaním služby Adjust (Upraviť) môžete kedykoľvek odvolať zrušením začiarknutia príslušného políčka v kategórii „Analytické súbory cookie“ tu.

4.4.3.7.1. Spracovanie údajov v aplikácii

Aplikácia bonprix je dostupná prostredníctvom distribučných platforiem tretích strán, tzv. App Stories (Apple App Store a Google Play Store, HUAWEI AppGallery). Stiahnutie môže vyžadovať predchádzajúcu registráciu v príslušnom obchode s aplikáciami a inštaláciu softvéru pre obchod s aplikáciami. Na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s registráciou používateľov a poskytovaním súborov na stiahnutie v príslušnom obchode s aplikáciami a softvérom pre obchody s aplikáciami nemáme žiaden vplyv. Za to je výlučne zodpovedný prevádzkovateľ príslušného obchodu s aplikáciami. V prípade potreby kontaktujte priamo príslušného poskytovateľa obchodu s aplikáciami. Pri používaní našej aplikácie sa vytvorí spojenie s aktuálnym obchodom bonprix. Aplikácia odtiaľ sťahuje obsah a služby, optimalizuje ich na zobrazenie vo vašom zariadení a umožňuje vám používať ďalšie funkcie.

4.4.3.7.1.1. Povolenia pre aplikácíe

Aby ste mohli našu aplikáciu plne používať, je potrebný prístup k nasledujúcim systémovým oprávneniam zariadenia:

  • Prístup k sieti a sieťové pripojenie

Vyžaduje sa prístup k sieti, pretože našu aplikáciu je možné používať iba online.

  • Fotoaparát

Ak chcete v aplikácii používať funkciu vyhľadávania obrázkov, je potrebný prístup ku kamere na mobilnom zariadení.

  • Photo Vault (foto trezor)

Máte prístup aj do úložiska fotografií, ak chcete použiť už uložený súbor s fotografiou v aplikácii.

  • Pamäť zariadenia

Niektoré informácie (napríklad položky označené záložkou) sú uložené v priečinku lokálne úložisko zariadenia. Právnym základom na toto spracúvanie údajov je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR (súhlas).

4.4.3.7.2. Push správy

Pri používaní našej aplikácie vás môžeme kontaktovať prostredníctvom push oznámení, ktoré obsahujú informácie o marketingových kódoch, trendoch, predajoch, propagačných akciách v obchode, službách a Individualizovaných ponukách. S cieľom skvalitniť našu ponuku ako aj na štatistické účely zaznamenávame, kedy a ako často sa otvára push správa. Tieto informácie zhromažďujeme anonymne. Z odberu push správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť zmenou nastavení aplikácie (Android) alebo nastavení telefónu (iOS).

4.4.3.7.3. Hlasové vyhľadávanie

Ak v našej aplikácii používate hlasové vyhľadávanie, vaše zvukové nahrávky budú zasielané našim partnerom na spracovanie vášho vyhľadávacieho dopytu. Naši partneri budú analyzovať hlasové súbory z hľadiska vlastností výrobku a premenia ich na použiteľný vyhľadávací dotaz. Audio súbory budú po analýze ihneď vymazané. Nie je teda možné vyvodiť závery o vašej osobe.

Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

5. Marketing na sociálnych sieťach a doplnky sociálnych sietí

Na propagáciu našej spoločnosti používame rôzne kanály sociálnych médií.

5.1. Marketing v sociálnych sieťach

Z tohto dôvodu prevádzkujeme vlastnú firemnú stránku na Facebooku, Pintereste, Instagrame, na kanáli YouTube a TikTok.
Marketing vlastných výrobkov a služieb by mal byť cieľom, vyplývajúcim z legitímnych záujmov sledovaných správcom v zmysle nariadenia GDPR. Prevádzku v súlade s ochranou údajov musí zaručiť príslušný dodávateľ.
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj s tým súvisiace vaše práva a možnosti nastavenia ochrany súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušného poskytovateľa. Odkaz na ne je uvedený nižšie.
Facebook a Instagram (Meta)
Twitter
Youtube i Google+
Pinterest
TikTok

Môžete nás kontaktovať aj priamo prostredníctvom komentárov a chatov na našej firemnej stránke na sociálnych sieťach a odporúčať produkty svojim priateľom.
Ak sa vopred odhlásite zo stránok sociálnych sietí a vymažete nastavené súbory cookies, môžete zabrániť sociálnym sieťam spájať informácie o vašej návšteve našej webovej stránky s vašim používateľským účtom na sociálnej sieti.

Právnym základom tohto spracovania je, ak nie je ďalej uvedené inak,  čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.
Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, nemáme právo na ďalšie použitie vašich údajov a informácií.

5.2. Doplnky sociálnych sietí

Naša webová stránka používa tzv. Doplnky sociálnych sietí („pluginy“) z rôznych sociálnych sietí, ktoré umožňujú osobné použitie online obchodu. Ponúkame vám možnosť zdieľať naše produkty a obsah na sociálnych sieťach ako Facebook, Pinterest alebo Instagram.

5.2.1. Facebook “Zdieľať“

Na tomto webe sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Doplnok pre Facebook poznáte podľa písmena „f“ na našom webe. Ak počas prihlásenia do svojho účtu na Facebooku kliknete na „tlačidlo Facebook“, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. Toto umožňuje spoločnosti Facebook spojiť návštevu našej webovej stránky s vaším používateľským účtom. Upozorňujeme, že nemáme žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií nájdete tu, v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku.

5.2.2. Pinterest "Pin-it"

Na tomto webe sú integrované doplnky sociálnej siete Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Doplnok Pinterest spoznáte podľa tlačidla „Pin it“ na našom webe. Ak kliknete na tlačidlo Pinterest „Pin it“ vtedy, keď ste prihlásení do svojho účtu Pinterest, môžete prepojiť obsah našich stránok s vaším profilom Pinterest. To umožňuje Pinterestu priradiť návštevu našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Upozorňujeme, že nemáme žiadne vedomosti o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Pinterest. Viac informácií nájdete tu, v zásadách ochrany osobných údajov Pinterestu.

6. Ochrana vašich údajov v zákazníckom účte/MyAccount

Stručné zhrnutie
Na tomto webe si môžete vytvoriť zákaznícky účet / MyAccount. Osobné údaje (vrátane mena, adresy, informácií o objednávke) sú uložené v tomto zákazníckom účte. Aby ste sa mohli prihlásiť do zákazníckeho účtu, zadajte e-mailovú adresu použitú pri registrácii a priradené heslo. Naše zásady pre heslá vyžadujú, aby ste používali bezpečné heslo, ktoré okrem iného musí obsahovať 8 číslic a nesmie obsahovať vaše krstné meno. Prijali sme veľmi dôležité technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, ktoré uchovávame. Ich účinná ochrana je však možná iba vtedy, ak svoje prístupové údaje uložíte na bezpečnom mieste a ochránite ich pred neoprávneným prístupom tretích strán. Je bežné, že používatelia používajú rovnaké heslo pre rôzne služby. Tomu sa treba určite vyhnúť. Okrem toho sa stáva, že tretie strany sa pokúšajú získať prihlasovacie údaje a ďalšie informácie (napr. údaje o kreditnej karte) bez autorizácie pomocou tzv. phishingových e-mailov. Prosíme, aby ste si dôkladne overili pravosť žiadostí o poskytnutie osobných údajov, najmä ak ich dostanete e-mailom. Neustále kontrolujeme, či nedochádza k neoprávnenému prihláseniu sa do zákazníckych účtov. Ak máme podozrenie na neoprávnený prístup, zablokujeme účet zákazníka. Okrem toho vás môžeme informovať o významných zmenách vo vašom zákazníckom účte (napr. o zmene adresy alebo e-mailovej adresy), aby ste mohli skontrolovať, či bola zmena vykonaná zákonne alebo ju urobila neoprávnená tretia strana.

6.1. Všeobecné údaje o zákazníckom účte/Myaccount

Aby sme vám poskytli čo najväčšie pohodlie, ponúkame vám trvalé ukladanie osobných údajov v zákazníckom/používateľskom účte chránenom heslom. Vytvorenie zákazníckeho účtu je v zásade dobrovoľné. Iba v prípade, že chcete zadávať objednávky prostredníctvom tejto webovej stránky, je vašou povinnosťou vytvoriť si zákaznícky účet na plnenie zmluvy. Ak si vytvoríte zákaznícky účet, spracovanie vašich údajov na účely vedenia zákazníckeho účtu je založené na čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Po vytvorení zákazníckeho účtu nie je potrebné zadávať nové údaje. Údaje, uložené vo vašom zákazníckom účte, si navyše môžete kedykoľvek prezrieť a zmeniť ich. Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek odstrániť. Upozorňujeme však, že to neznamená, že po zadaní objednávky u nás budú odstránené všetky údaje vo vašom zákazníckom účte. Musíme napríklad naďalej uchovávať údaje o zadaných objednávkach, pokiaľ existujú záruky na zakúpený tovar, ktorého platnosť ešte neuplynula. Vaše údaje budú automaticky vymazané po uplynutí doby nevyhnutnej na uchovávanie údajov, vyplývajúcej z občianskeho a daňového práva. Právnym základom pre toto ďalšie spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

6.2. Ochrana zákazníckeho účtu

Ak si chcete založiť zákaznícky účet, musíte zadať heslo, ktoré si vyberiete. Toto heslo spolu s vašou e-mailovou adresou bude použité na prístup do vášho účtu. Naše zásady pre heslá vyžadujú, aby ste používali bezpečné heslo, ktoré okrem iného musí mať 8 číslic a nesmie obsahovať vaše krstné meno. Prijali sme veľmi dôležité technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, ktoré uchovávame. Účinná ochrana vašich údajov je však možná iba vtedy, ak svoje prístupové údaje uložíte na bezpečnom mieste a ochránite ich pred neoprávneným prístupom tretích strán. Je bežné, že používatelia používajú rovnaké heslo pre rôzne služby. Tomu sa treba za každú cenu vyhnúť. Okrem toho sa stáva, že tretie strany sa pokúšajú získať prihlasovacie údaje a ďalšie informácie (napr. údaje o kreditnej karte) bez autorizácie pomocou tzv. phishingového e -mailu. Prosíme, aby ste si dôkladne overili pravosť žiadostí o poskytnutie osobných údajov, najmä ak ich dostanete e-mailom. Neustále kontrolujeme, či nedochádza k neoprávnenému prihláseniu sa do zákazníckych účtov. Ak máme podozrenie na neoprávnený prístup, zablokujeme účet zákazníka. Okrem toho vás môžeme informovať o významných zmenách vo vašom zákazníckom účte (napr. o zmene adresy alebo e-mailovej adresy), aby ste mohli skontrolovať, či bola zmena vykonaná zákonne alebo ju urobila neoprávnená tretia strana. Upozorňujeme, že pokiaľ sa aktívne neodhlásite, budete automaticky rozpoznaní aj vtedy, keď opustíte náš web. Z bezpečnostných dôvodov je však prístup k vašim údajom, uloženým vo vašom zákazníckom účte, možný len po zadaní hesla, ktoré je u nás uložené. V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov venujeme pozornosť nasledujúcim problémom: V zásade by ste mali chrániť svoj zákaznícky účet, ako aj počítač, prenosný počítač alebo mobilné zariadenie zabezpečenými heslami a PIN kódmi, ktoré poznáte iba vy! Nezabudnite sa tiež odhlásiť po každom online nákupe na tejto stránke. Uistite sa, že svoje heslá používate iba pre jeden účet! Nikdy by ste nemali používať rovnaké heslo pre rôznych poskytovateľov alebo portály. Skontrolujte, či sa heslo, ktoré ste vybrali pre tento web, používa aj na iných serveroch. V takom prípade odporúčame okamžite zmeniť všetky heslá. Nepíšte si svoje heslá na ľahko dostupné miesto. Postarajte sa o to, aby ste k heslám mali prístup iba vy. Ako vytvoriť bezpečné heslo? Heslá by mali byť zvolené tak, aby ich nebolo možné ľahko uhádnuť, nemali by ste používať napríklad akékoľvek bežné slová z každodenného života, vaše vlastné meno alebo mená príbuzných. Aby bolo heslo ešte bezpečnejšie, odporúča sa používať kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov. Existujú ďalšie zásady, o ktorých by ste mali vedieť? Ak niekedy použijete verejne dostupný počítač, vždy sa uistite, že ste sa po návšteve bonprix.sk odhlásili.

6.3. Varovanie pred falošnými e-mailami (spoofing), spamom a phishingom

Žiaľ, aj nás podvodníci využívajú ako údajného odosielateľa. Konkrétne to znamená, že spotrebitelia v našom mene dostávajú podvodné e-maily, ktoré dokonca obsahujú znak bonprix a je ťažké ich odlíšiť od skutočných e-mailov od nás.

Podvodníci chcú využiť vzťah dôveryhodnosti medzi nami a našimi zákazníkmi, a tak ukradnúť dôverné údaje (napr. prihlasovacie údaje, údaje o zákazníkoch, informácie o platbe) alebo nainštalovať do počítača alebo smartfónu škodlivý softvér (napríklad vírusy alebo trójske kone).

Aj keď sú e-maily odosielané fiktívne v našom mene, tieto e-maily nespracúvame a neposielame. Preto, žiaľ, nemáme žiaden vplyv na zasielanie týchto nelegálnych e-mailov.
Nižšie uvádzame niekoľko znakov, pomocou ktorých môžete rozpoznať naše e -maily:

 • Nežiadame vaše osobné údaje prostredníctvom e-mailu, nežiadame vás ani o potvrdenie vašich osobných údajov prostredníctvom odkazu v e-maili.
 • Potvrdenia objednávok a faktúry od nás dostanete iba za skutočne zadané objednávky.
 • E-maily s prílohami súborov odosielame iba na výslovnú žiadosť používateľa (napr. návod na obsluhu).
 • E-maily od nás by nemali obsahovať žiadne pravopisné alebo gramatické chyby, pretože pred odosielaním sú vždy skontrolované.

Ako sa správne vysporiadať so spamom, phishingom a spoofingom:

 • Odporúčame podozrivé e -maily ihneď odstrániť.
 • Nikdy neotvárajte odkazy alebo prílohy v podozrivých e -mailoch a nikdy nezadávajte žiadne osobné informácie.
 • Ak ste napriek tomu omylom klikli na odkazy v e-maile, mali by ste okamžite zmeniť svoje heslo bonprix v záložke Môj účet. Odporúčame tiež spustiť antivírusovú kontrolu vo vašom počítači.
 • Ak sú v e-maili akékoľvek neobvyklé alebo podozrivé informácie, týkajúce sa objednávok alebo údajov o zákazníkoch, prihláste sa do Môjho účtu. Tam nájdete všetky uskutočnené objednávky a môžete skontrolovať stav objednávky a čísla faktúr. K tomu musíte ručne zadať bonprix.sk do panela s adresou vo vašom prehliadači. Tak sa vyhnete prenosu na podvodné webové stránky prostredníctvom odkazu v e-maili.

Naša rada: V prípade akýchkoľvek pochybností využite našu bezplatnú službu spätného volania alebo nám pošlite e-mail na adresu: posta@bonprix.sk

7. Kontajtujte nás

V sekcii "Kontakt", jako aj na vybraných miestach v obchode vám ponúkame rôzne spôsoby, ako nás kontaktovať. Okrem možnosti kontaktu telefonicky, listom alebo e-mailom vám ponúkame aj kontaktný formulár a chat pre zákazníkov. Všetky osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli, budú použité iba na účely spracovania vášho dopytu. Povinné informácie, ktoré potrebujeme na priradenie vášho dopytu k nám a na jeho spracovanie za vás, sú označené symbolom (*). Kvôli ochrane vašich údajov ich poskytujeme iba v šifrovanej forme https. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a, čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 6 ods. 1 písm. c) RODO ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

8. Názory zákazníkov/komentáre

Ak používatelia zanechajú na tejto webovej stránke komentáre/recenzie produktov alebo iné vyjadrenia, na základe našich oprávnených záujmov budú ich IP adresy uložené na 7 alebo 14 dní podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Dôvodom je naša bezpečnosť v prípade, že v komentároch a príspevkoch bude nezákonný obsah (urážky, nezákonná politická propaganda atď.). Ak zanecháte komentár, odporúčanie alebo recenziu na produkty, značky a štýly, spracúvame osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytnete v kontexte vášho komentára alebo hodnotenia. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naše zmluvné podmienky pre ponúkanie cien sa navyše vzťahujú na vaše vlastné nastavenia obsahu na tejto webovej stránke.

9. Platby

9.1. Všeobecne

Vaše platobné údaje spracúvame za účelom spracovania platieb, napríklad vtedy, keď nakupujete alebo používate produkt alebo službu prostredníctvom tejto webovej stránky. V závislosti od spôsobu platby poskytujeme vaše platobné údaje tretím stranám (napr. v prípade platby kreditnou kartou vášho poskytovateľa kreditných kariet).
Právnym základom pre naše spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

9.2. Computop

Ak sa rozhodnete platiť platobným príkazom alebo kreditnou kartou, technické spracovanie vykonáva spoločnosť Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop je PSP certifikovaný PCI DSS a popredný poskytovateľ služieb pre bezpečné platobné transakcie. Computop vyhovuje bezpečnostnému štandardu PCI. Príslušné informácie o kreditnej karte sú uložené a spracúvané výlučne spoločnosťou Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

9.3. PayU

V prípade platby prostredníctvom systému PayU budú vaše platobné údaje prenesené do spoločnosti PayU S.A. so sídlom v Poznani, 60-166 Poznaň, na ul. Grunwaldzka 186 (ďalej len „PayU“) ako súčasť platby. PayU si vyhradzuje právo na prenos údajov za účelom schválenia, autorizácie a vyrovnania externým tretím stranám vrátane finančných inštitúcií, ktoré schvaľujú a spracúvajú platby. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayU.

9.4. Google Pay

V prípade platby prostredníctvom služby Google Pay budú vaše platobné údaje v rámci procesu platby prenesené do spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google si vyhradzuje právo prenášať údaje na účely schválenia, autorizácie a fakturácie externým tretím stranám vrátane finančných inštitúcií, ktoré schvaľujú a spracúvajú platby. Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

10. Spracúvanie údajov na účely aplikácie

JAk vás bonprix zaujíma ako potenciálneho zamestnanca, máte možnosť zoznámiť sa s pracovnými ponukami a možnosťami uplatnenia sa u nás na našom webe v záložke „Kariéra“. Tu vám tiež ponúkame možnosť podať žiadosť priamo online prostredníctvom nášho formulára žiadosti. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vašou žiadosťou, budú použité iba na prihlasovacie účely po dobu nie dlhšiu ako 3 mesiace od dátumu ich odoslania. S vašim súhlasom budú uložené pre prípad obsadenia budúcich voľných pracovných miest na obdobie maximálne 12 mesiacov od prijatia vašich prihlášok. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 písm. a) GDPR

11. Príjemcovia spoza hraníc EÚ

S výnimkou operácií spracovania, kde vás v týchto zásadách ochrany osobných údajov informujeme o možnosti prenosu údajov príjemcom so sídlom spoza hraníc EÚ, vaše údaje neprenášame príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Prenos údajov prebieha na základe tzv. štandardných zmluvných doložiek Komisie EÚ.

12. Doba uchovávania

Doba uchovávania zhromaždených údajov o vás závisí od účelu, na ktorý ich spracúvame. Údaje uchovávame po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie plánovaného účelu. Pokiaľ sme vzhľadom na zákonné povinnosti (napr. povinnosti podľa daňových zákonov) povinní určitý čas uchovávať určité kategórie údajov, ďalšie uchovávanie údajov po ich uložení už nie je na dosiahnutie daného účelu potrebné a uskutoční sa len s cieľom splniť si zákonnú povinnosť. V takom prípade bude prístup k údajom zablokovaný.

Čas nevyhnutný na uchovávanie údajov

 • Údaje v zákazníckom účte: Neobmedzené ukladanie kmeňových údajov v prípade aktivity zákazníka. Účet zákazníka bude odstránený po 6 rokoch nečinnosti.
 • Použitie údajov na marketingové účely (bez sledovania): 6 rokov.
 • Súhlasy: Trvalé uchovávanie, pokiaľ sa súhlasy používajú nepretržite (napr. nepretržité zasielanie newsletterov e-mailom).
 • Informácie o použití údajov na reklamné účely tretích strán na poskytnutie informácií: 2 roky.
 • Údaje týkajúce sa monitorovania: 2 roky.
 • Register hovorov: 6 mesiacov.
 • Údaje na realizáciu (reklama) námietok: Neobmedzená pamäť.

13. Práva vás ako dotknutej osoby

V súvislosti s tým, že my spracúvame vaše osobné údajove, vy máte práva dotknutej osoby. Máte napríklad právo požadovať informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame, právo odvolať svoj súhlas a namietať proti individuálnemu spracovaniu údajov, právo na opravu nepresných údajov a právo požiadať o zaslanie určitých údajov v štandardnom elektronickom formáte. Máte aj právo vymazať všetky údaje, ktoré o vás uchovávame. Treba však brať do úvahy, že z právnych dôvodov môžeme byť povinní naďalej uchovávať vaše údaje i napriek tomu, že ste uplatnili svoje právo na vymazanie. Okrem toho máme v individuálnych prípadoch záujem na ďalšom uchovávaní vašich údajov, ktoré prevažujú nad vašim záujmom o ich odstránenie (napr. ak voči vám stále máme nevyrovnané nároky).

14. Podrobné informácie o právach používateľa

Okrem práva odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili, máte po splnení príslušných zákonných požiadaviek aj nasledujúce práva:

 • právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré u nás uchovávame (článok 15 GDPR), najmä môžete požadovať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú sprístupnené vaše údaje, plánované obdobie uchovávania, pôvod vašich údajov, ak neboli získané priamo od vás;
 • právo požadovať opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie správnych údajov (článok 16 GDPR);
 • právo na vymazanie nami uložených údajov (čl. 17 GDPR), pokiaľ nebudeme musieť dodržiavať zákonné alebo zmluvné doby uchovávania alebo iné zákonné povinnosti alebo práva na ďalšie uchovávanie (napr. ak voči vám ešte máme nevyrovnané nároky );
 • právo obmedziť spracúvanie vašich údajov (článok 18 GDPR), pokiaľ namietate správnosť údajov, spracovanie je nezákonné a vy nesúhlasíte s ich vymazaním; prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale údaje potrebujete na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov alebo ste vzniesli námietku voči spracovaniu podľa čl. 21 GDPR;
 • právo na prenos údajov (článok 20 GDPR), j. právo na prenos nami uložených údajov, ktoré o vás uchovávame, do spoločného, strojovo čitateľného formátu alebo požadovať ich prenos inému správcovi údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán vo vašom bydlisku alebo pracovisku alebo na sídlo našej spoločnosti.

Vyššie uvedené práva môžete voči nám uplatniť prostredníctvom nášho oddelenia zákazníckych služieb poštou na adresu bonprix spol. s.r.o (93-232) Łódź ul. Lodowa 101 (Poľsko) alebo e-mailom na nasledujúcu adresu: posta@bonprix.sk. Právo na prenosnosť údajov je možné uplatniť vo vašom zákazníckom účte.

 

Status: 15.03.2021